Działania Komisji Europejskiej na rzecz zdrowego stylu życia

W wezwaniu z Tartu na rzecz zdrowego stylu życia Tibor Navracsics, komisarz ds. Edukacji, kultury, młodzieży i sportu, Vytenis Andriukaitis, komisarz ds. Zdrowia i bezpieczeństwa żywności oraz Phil Hogan, komisarz ds. Rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, podjęli 15 zobowiązań na rzecz promowania zdrowego stylu życia poprzez sport, jedzenie, innowacje lub badania. Pierwsze wyniki wyraźnie pokazują, że Komisja korzysta z większej ilości funduszy, podnosi świadomość i gromadzi więcej wiedzy na temat walki z niezdrową dietą, otyłością lub brakiem aktywności fizycznej, od czasu rozpoczęcia zobowiązań.

19 czerwca trzej odpowiedzialni komisarze zorganizowali w Brukseli wydarzenie podsumowujące wyniki wezwania z Tartu do zdrowego stylu życia i zbadania dalszych kroków.

Komisarz Hogan powiedział: „Dokonany postęp jest silnym sygnałem, pokazującym, że współpraca może przynieść wspaniałe rezultaty. Od zrównoważonej diety po regularną aktywność fizyczną – trzeba zrobić więcej, ale jestem przekonany, że jesteśmy na dobrej drodze ”.

Komisarz Andriukaitis powiedział: „Kiedy promujemy zdrowie, inwestujemy w naszą przyszłość. Wezwanie z Tartu jest dobrym przykładem tego, jak możemy to zrobić we wszystkich aspektach, łącząc zdrowie, badania i środowisko. Kontynuujmy. ”

Komisarz Navracsics powiedział: „W ciągu ostatnich dwóch lat zaczęliśmy wprowadzać zmiany, ale to tylko pierwszy krok. Musimy kontynuować współpracę i zintensyfikować nasze wysiłki na rzecz promowania zdrowego stylu życia i wykorzystania siły sportu do poprawy dobrobytu i budowania społeczności ”.

Główne wyniki obejmują:

Zwiększenie finansowania: W ciągu ostatnich dwóch lat fundusze UE na rzecz promowania zdrowego stylu życia stale rosły. Na przykład budżet na wsparcie projektów promujących aktywność fizyczną w ramach rozdziału „Sport” programu Erasmus + prawie podwoił się z 6 mln EUR w 2017 r. do prawie 11 mln EUR w 2019 r. W ramach unijnej polityki promocyjnej 2019 przeznaczono 8 mln EUR specjalnie na wspieranie kampanii na rzecz zdrowego odżywiania. Ponadto trzeci program UE w dziedzinie zdrowia współfinansuje 6 mln EUR we wspólnym działaniu na rzecz wymiany najlepszych praktyk w dziedzinie żywienia między krajami europejskimi.

Większa świadomość: dzięki rocznemu budżetowi w wysokości 250 milionów euro program szkolny UE wspiera dystrybucję owoców, warzyw i mleka do szkół w całej UE i podnosi świadomość korzyści płynących ze zdrowego odżywiania. Dotarł do ponad 20 milionów dzieci w samym roku szkolnym 2017/18. „Zestaw materiałów dla nauczycieli” zawierający zbiór gotowych do użycia zasobów dydaktycznych i edukacyjnych pomaga również podnieść świadomość młodych Europejczyków na temat znaczenia żywności, środowiska i roli, jaką odgrywają rolnicy w naszym społeczeństwie i gospodarce.

Lepsza wiedza: współpraca z innymi instytucjami UE i stałe wsparcie dla państw członkowskich UE i społeczeństwa obywatelskiego, na przykład poprzez gromadzenie, opracowywanie i dzielenie się najlepszymi praktykami i dowodami, mają zasadnicze znaczenie dla promowania zdrowszego stylu życia. W ramach wezwania z Tartu Komisja Europejska opublikowała nowe arkusze informacyjne opracowane przez Światową Organizację Zdrowia, które dostarczają specyficznych dla danego kraju informacji na temat poziomu aktywności fizycznej i polityki promocyjnej w UE. Ich celem jest wspieranie polityk opartych na dowodach i zapewnienie, że decydenci mogą polegać na solidnych dowodach, aby zachęcić większą liczbę osób do aktywności.

Podczas wydarzenia trzej komisarze potwierdzili swoje zobowiązanie dot. promowania zdrowego stylu życia i zwrócili się do następnej Komisji, aby kontynuowała tę pracę.