Dworek, jaki lubisz

Komisarz UE ds. działań w dziedzinie klimatu Connie Hedegaard powiedziała:Oferowane przez Dworek Polski nisko emisyjne domy dla każdego pokazują, że każdy Europejczyk może przyczynić się do ochrony klimatu poprzez podjęcie prostych kroków, które równocześnie pozwalają zaoszczędzić pieniądze i podnieść jakość życia. Cieszę się niezmiernie, że nadesłano tak wiele innowacyjnych projektów do konkursu kampanii „Świat, jaki lubisz” z Polski i całej UE. Projekty takie pomagają budować świat, jaki lubisz, z klimatem, który ci odpowiada – zarówno dla nas samych, jak i dla przyszłych pokoleń.

Dzięki innowacyjnej instalacji grzewczej, niskoemisyjne domy oferowane przez Dworek Polski zużywają nawet pięciokrotnie mniej energii niż tradycyjne polskie domy, oferując przy tym komfort nowoczesnego mieszkalnictwa. Domy te wykorzystują niedrogie technologie i budowane są przez lokalnych pracowników. Są także dostosowane do lokalnego gustu i oferowane po przystępnej cenie.

Konkurs kampanii „Świat, jaki lubisz” zaprosił kreatywne umysły z całej UE do zaprezentowania innowacyjnych pomysłów związanych z ograniczeniem emisji. Spośród 269 projektów zgłoszonych i opublikowanych na stronie konkursu, każdy mógł wybrać swoich faworytów i na nich zagłosować. Dziesięć projektów, które otrzymały najwięcej głosów, zostało przedstawione jury.

Członkowie jury, wśród których znaleźli się między innymi: polski polarnikMarek Kamiński, Prezes Instytutu na rzecz Ekorozwoju – Andrzej Kassenberg oraz dziennikarz Ryszard Holzer (Newsweek Polska), uznali energooszczędne domy budowane przez Dworek Polski za najbardziej praktyczne, efektywne i inspirujące rozwiązanie chroniące klimat. Pracami jury kierował dyrektor Humberto Delgado Rosa z podlegającej Komisji Europejskiej Dyrekcji Generalnej ds. działań w dziedzinie klimatu, a wspierali go Michael Beutler pracujący w produkującej odzież i akcesoria firmie Kering oraz Jason Anderson z WWF Europe.

Wśród najpopularniejszych projektów z Polski znalazły się także:

-Bioenergia dla Regionu, zintegrowany program w zakresie energii odnawialnej, w który zaangażowani są m.in. doktoranci z różnych uniwersytetów w Polsce Centralnej;
-GreenEvo, program Ministerstwa Środowiska mający promować polskie technologie ekologiczne za granicą;
-Szóste paliwo – kampania informacyjna firmy Rockwool w zakresie oszczędności energii;
-„The Biggest Carbon Loser”– organizowany przez firmę Skanska konkurs na ograniczenie zużycia energii;
-Ekologiczny hotel i SPA Młyn Klekotki;
-Patrząc w przyszłość EKOCENTRUM w Stryszowie – centrum informacyjne i konferencyjne, prezentujące zielone rozwiązania w środowisku wiejskim;
-Polska Młodzieżowa Sieć Klimatyczna;
-Ochrona środowiska – strona społecznościowa o tematyce środowiskowej i klimatycznej.

Informacje dodatkowe

Budynki odpowiadają za około 40% zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych w Europie. Sektor budowlany wraz z transportem publicznym stanowią obszar o największym potencjale oszczędności. Do 2020 r. wszystkie nowe budynki w UE muszą spełniać standardy budynków niskoemisyjnych, ponadto należy prowadzić modernizację istniejących już budynków użyteczności publicznej. Celem UE jest ograniczenie do 2020 r. całkowitej konsumpcji energii o 20%. Jednym z najtańszych sposobów ograniczenia europejskiej emisji gazów cieplarnianych jest zwiększenie efektywności energetycznej. Co więcej, działania takie znacząco ograniczą nasze rachunki za energię.

Więcej informacji o tym, jak sprawić, by nasze budynki i sposób życia były przyjaźniejsze dla klimatu można znaleźć na stronie:

http://world-you-like.europa.eu/pl/why-it-matters/building-living/

http://ec.europa.eu/energy/efficiency/buildings/buildings_en.htm

Kampania „Świat, jaki lubisz” i powiązany z nią konkurs

Konkurs jest częścią organizowanej przez Komisję Europejską ogólnoeuropejskiej kampanii kształtującej świadomość społeczną Świat, jaki lubisz. Z klimatem, który ci odpowiada, której celem jest promocja praktycznych, innowacyjnych i oszczędnych rozwiązań przeciwdziałających zmianie klimatu.

Od jej rozpoczęcia w październiku 2012 r. kampania dotarła do milionów Europejczyków. Jej działania w mediach społecznościowych przyciągnęły 40 000 fanów. Co więcej, kampania pozyskała wsparcie przeszło 190 organizacji partnerskich z całej UE oraz kilku znakomitości takich jak np. Sekretarz Generalny ONZ Ban Ki-moon i wielokrotnie nagradzany aktor Colin Firth.

Konkurs kładzie szczególny nacisk na promocję ochrony klimatu w Bułgarii, Litwie, Polsce, Portugalii i Włoszech, dlatego w każdym z tych krajów nagrodzony zostanie jeden, najlepszy projekt klimatyczny. Ponadto podczas ceremonii rozdania nagród Sustainia, partnera kampanii, która odbędzie się 7 listopada w Kopenhadze, ogłoszony zostanie jeden, ogólnoeuropejski zwycięzca. Zwycięzcy krajowi zostaną nagrodzeni kampaniami bilbordowymi w swoich stolicach, a ogólnoeuropejski zwycięzca otrzyma nagrodę w postaci promocji w Europie.

źródło i więcej informacji: Link