Drugie życie przedsiębiorstw

W oparciu o wnioski płynące z dziesięciu lat doświadczeń zaproponowano, aby w nowych przepisach nacisk został przeniesiony z likwidacji na pomoc przedsiębiorstwom w pokonaniu trudności finansowych przy jednoczesnej ochronie prawa wierzycieli do odzyskania należności.

Nowe przepisy zwiększą wydajność i skuteczność transgranicznych postępowań upadłościowych, co każdego roku będzie miało wpływ na około 50 tys. przedsiębiorstw w UE. To pierwszy krok w kierunku stworzenia w UE klimatu „ratunku i odnowy” sprzyjającego przedsiębiorstwom i osobom fizycznym w trudnej sytuacji finansowej.

Komisja przyjęła także szczegółowy komunikat w tej sprawie, w którym wskazano obszary krajowych przepisów prawa upadłościowego najmniej przyjazne dla przedsiębiorstw i mogące przeszkodzić w wypracowaniu skutecznych ram postępowania upadłościowego na rynku wewnętrznym.

– Przedsiębiorstwa są niezbędne dla zapewnienia dobrobytu i miejsc pracy, ale założenie firmy i jej prowadzenie jest niezwykle trudne, zwłaszcza w dzisiejszej sytuacji ekonomicznej – mówi wiceprzewodnicząca KE Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości. Jej zdaniem – obecne przepisy upadłościowe muszą zostać uaktualnione, aby ułatwić rentownym przedsiębiorstwom, które mają trudności finansowe, utrzymanie się na rynku, zamiast skazywać je na likwidację.

Co roku z powodu upadłości przedsiębiorstw pracę traci 1,7 mln osób. Chcemy dać uczciwym firmom i ich pracownikom drugą szansę – zapowiada Reding.

Przypadki upadłości przedsiębiorstw są stałym elementem dynamicznej, nowoczesnej gospodarki. W UE mniej więcej połowa przedsiębiorstw zamyka działalność przed upływem pięciu lat, a co roku około 200 tys. firm ogłasza bankructwo. To oznacza, że codziennie upada około 600 europejskich przedsiębiorstw.

źródło i więcej informacji: Link