Druga umowa z Moderną zatwierdzona

Druga umowa z Moderną w celu zapewnienia dodatkowych 300 mln dawek szczepionki została zatwierdzona przez Komisję Europejską. Przewidziano w niej m.in. możliwość przekazywania szczepionek w formie darów krajom o niższych i średnich dochodach lub przekierowywania ich do innych krajów europejskich.

Komisja Europejska zatwierdziła drugą umowę z firmą farmaceutyczną Moderna, w której przewidziano dodatkowy zakup 300 mln dawek w imieniu wszystkich państw członkowskich UE (150 mln w 2021 r. oraz opcja zakupu dodatkowych 150 mln w 2022 r.). Dzisiejsza umowa z Moderną opiera się na szerokim zestawie szczepionek produkowanych w Europie, w tym na już podpisanych umowach z przedsiębiorstwami BioNTech/Pfizer, AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV, Curevac i Moderną. Ten zróżnicowany zestaw szczepionek zapewni Europie dostęp do 2,6 mld dawek, gdy tylko bezpieczeństwo i skuteczność poszczególnych szczepionek zostaną dowiedzione.

Komisja przyznała warunkowe pozwolenia na dopuszczenie do obrotu szczepionki opracowanej przez BioNTech i Pfizer (21 grudnia 2020 r.), Modernę (6 stycznia 2021 r.) oraz AstraZeneca (29 stycznia 2021 r.),

Przewodnicząca Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen, powiedziała: Dzisiaj zapewniamy dostępność 300 mln dodatkowych dawek szczepionki przeciwko COVID-19 wyprodukowanej przez firmę Moderna, która jest już stosowana do szczepień w Unii Europejskiej. Przybliża nas to do naszego głównego celu: zapewnienie wszystkim Europejczykom jak najszybszego dostępu do bezpiecznych i skutecznych szczepionek. Dysponując zestawem do 2,6 mld dawek, będziemy w stanie dostarczyć szczepionki nie tylko naszym obywatelom, ale także naszym sąsiadom i partnerom.

Stella Kyriakides, komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności, stwierdziła: W ramach tej nowej umowy z Moderną powiększamy dotychczasową pulę o kolejne 300 mln dawek zatwierdzonej, bezpiecznej i skutecznej szczepionki. Jest to kolejny krok w kierunku osiągnięcia naszego celu, jakim jest zapewnienie obywatelom w Europie i poza nią szybkiego dostępu do bezpiecznych i skutecznych szczepień w ciągu bieżącego roku. Umowa ta jest ważna nie tylko dla pokrycia krótkoterminowych potrzeb UE, ale również dla naszych przyszłych działań mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się nowych wariantów.

Szczepionka Moderna opiera się na cząsteczkach informacyjnego RNA (mRNA). mRNA odgrywa zasadniczą rolę w biologii, ponieważ jest odpowiedzialne za przekazywanie instrukcji z DNA do mechanizmu wytwarzania białek w komórkach. Ten rodzaj szczepionki zawiera część instrukcji, na podstawie których organizm produkuje nieszkodliwe fragmenty wirusa, które są wykorzystywane do wytworzenia reakcji immunologicznej w celu uniknięcia choroby lub jej zwalczenia. Po podaniu szczepionki danej osobie, komórki w jej ciele zapoznają się z otrzymanymi instrukcjami genetycznymi i wytwarzają tzw. białko szczytowe – białko na zewnętrznej powierzchni wirusa, które pozwala wirusowi dostać się do komórek organizmu i wywołać chorobę. Układ odpornościowy danej osoby rozpoznaje, że to obce białko nie powinno znajdować się w organizmie i reaguje na nie, wytwarzając naturalną ochronę: przeciwciała i limfocyty T.

Decyzja Komisji o wsparciu dla tej szczepionki opiera się na rzetelnym podejściu naukowym, zastosowanej technologii, doświadczeniu firm w opracowywaniu szczepionek i ich zdolności produkcyjnej, która pozwoli zaspokoić zapotrzebowanie całej UE, a także ich zdolności do ewentualnego opracowania szczepionki przeciwko wariantom koronawirusa.

Fot. EC