Dombrovskis: sytuacja Polski jest dobra

Wizytę w Warszawie rozpoczęło (czwartek 9 marca) spotkanie z minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbietą Rafalską. Z prezydentem Andrzejem Dudą wiceprzewodniczący Dombrovskis rozmawiał o sytuacji gospodarczej w Europie, strefie euro, polityce sąsiedztwa oraz o tzw. białej księdze o przyszłości Europy.

Istotnym elementem wizyty komisarza w Warszawie było spotkanie z trzema połączonymi komisjami sejmowymi: ds. UE, finansów oraz gospodarki i rozwoju. Dombrovskis przedstawił parlamentarzystom raport Komisji Europejskiej o sytuacji gospodarczej Polski “Country Report 2017”.

– Sytuacja jest dobra, jest wzrost gospodarczy i niska stopa bezrobocia, zaniepokojenie może budzić obniżenie wieku emerytalnego i reforma edukacji. (…) Polska jest także jedynym państwem UE, którego gospodarce udało się przejść suchą nogą przez globalny kryzys finansowy. Komisja dostrzegła też postęp w ściągalności podatków.

Dombrovskis mówił, że rozwój gospodarczy Polski nadal trwa, w związku z tym KE przewiduje wzrost PKB o ok. 3 proc. w roku 2017 i 2018. Zaznaczył, że stopa bezrobocia jest poniżej średniej unijnej i wciąż spada. Od momentu przystąpienia do wspólnoty Polska dokonała największego skoku wśród krajów z Grupy Wyszehradzkiej, biorąc pod uwagę wzrost poziomu PKB na głowę mieszkańca.

Silną stroną polskiej gospodarki pozostaje stabilny sektor bankowy, zaś wyzwanie stanowi skuteczne zarządzanie spółkami skarbu państwa. Zagrożeniem może natomiast okazać się rosnący deficyt. – Konieczne jest utrzymanie go maksymalnie na poziomie 3 procent PKB, by uniknąć procedury nadmiernego deficytu. Konieczny jest też powrót do spadającej ścieżki deficytu względem PKB.

Rozmowa z parlamentarzystami dotyczyła również problemów wspólnych dla większości krajów Unii Europejskiej m.in. starzenia się populacji, co rzutuje na rynek pracy i sugeruje wydłużenie czasu aktywności zawodowej obywateli. Dombrovskis ocenił, że ostatnie obniżenie wieku emerytalnego w Polsce “idzie w przeciwnym kierunku i powoduje pewne obawy”. Jego zdaniem, skutkiem będą niższe emerytury i rosnąca przepaść między osobami pracującymi i emerytami.

Oceniając gospodarkę w całej wspólnocie Dombrovskis stwierdził, że w UE trwa ożywienie, które wydaje się nie słabnąć, mimo czynników niepewności z zewnątrz, takich jak Brexit czy wydarzenia na Ukrainie. Prognoza unijnego PKB w latach 2017 i 2018 zakłada wzrost o 1,8 proc rocznie.

Wizyta komisarza Dombrovskisa w Polsce zbiegła się z wyborami na przewodniczącego Rady Europejskiej. – Chciałbym pogratulować Donaldowi Tuskowi ponownego wyboru. Znam go od wielu lat, współpracowaliśmy jeszcze gdy był premierem Polski, a ja byłem premierem Łotwy. Zawsze współpraca z nim była bardzo konstruktywna, więc chciałbym mu życzyć dalszych sukcesów w jego drugiej kadencji, jako przewodniczącego Rady Europejskiej.

Podczas pobytu w Warszawie Valdis Dombrovskis spotkał się również na wicepremierem Mateuszem Morawieckim oraz przewodniczącym Komisji Nadzoru Finansowego Markiem Chrzanowskim.