Dodatkowe maski dla Chorwacji i Bałkanów Zachodnich

UE wspiera Chorwację, Czarnogórę, Macedonię Północną i Serbię w walce z pandemią COVID-19. Na Bałkany właśnie wyruszył transport masek ochronnych ze wspólnej europejskiej rezerwy sprzętu medycznego rescEU. – Należy wykonać więcej pracy, aby zapobiec dalszemu lub ponownemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa – powiedział komisarz Janez Lenarčič.

UE dostarcza kolejne maski FFP2 do Chorwacji, Czarnogóry, Macedonii Północnej i Serbii z rescEU – wspólnej europejskiej rezerwy sprzętu medycznego utworzonej.

Chociaż obserwujemy pozytywne zmiany niższych wskaźników infekcji w niektórych obszarach, należy wykonać więcej pracy, aby zapobiec dalszemu lub ponownemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa – a maski ochronne są niezbędne w tej walce. Wysyłamy 65 000 dodatkowych masek ochronnych do Chorwacji i naszych sąsiadów na Bałkanach Zachodnich, oprócz wcześniejszych dostaw. Dziękuję Rumunii za hosting i transport sprzętu rescEU potrzebującym – powiedział komisarz ds. zarządzania kryzysowego Janez Lenarčič.

Jest to dodatkowe wsparcie po już dostarczonych z rezerwy rescEU ponad 370 000 maskach, a także pomocy rzeczowej udzielanej potrzebującym krajom za pośrednictwem unijnego mechanizmu ochrony ludności oraz ofert dwustronnych z państw członkowskich UE.

Rumunia i Niemcy są pierwszymi krajami UE, które są gospodarzami rescEU, a zatem są odpowiedzialne za zaopatrzenie w artykuły medyczne, takie jak środki ochrony indywidualnej. Komisja finansuje całość kosztów zakupu i dostawy.