Dodatkowa pomoc humanitarna dla Ukrainy

Komisarz do spraw zarządzania kryzysowego Janez Lenarčič przyjechał 10 czerwca do Ukrainy, aby spotkać się z organizacjami humanitarnymi i wysokiej rangi urzędnikami państwowymi, oferując pomoc w koordynowaniu działań, które UE podejmuje na miejscu w ramach reagowania kryzysowego.

W tym samym czasie UE podjęła decyzję o przeznaczeniu dodatkowych 205 mln euro na pomoc humanitarną dla Ukrainy. Po tej decyzji łączna wartość unijnego finansowania pomocy humanitarnej i pomocy rzeczowej, uruchomionej w odpowiedzi na nielegalną inwazję Rosji na Ukrainę, wynosi ponad 700 mln EUR, z czego 13 mln EUR przeznaczono na projekty w sąsiedniej Mołdawii.

Komisarz ds. zarządzania kryzysowego Janez Lenarčič stwierdził: Od ponad 100 dni jesteśmy świadkami niepotrzebnego cierpienia i niezliczonych naruszeń międzynarodowego prawa humanitarnego. Na tym etapie kryzysu naszym obowiązkiem jest wspieranie tych, którzy znaleźli się w najgorszej sytuacji. Zareagowaliśmy szybko, znaczne zwiększając naszą obecność na Ukrainie. Dzięki temu finansowaniu nasi partnerzy w dziedzinie pomocy humanitarnej zapewniają potrzebującym żywność, wodę, opiekę zdrowotną, schronienie, ochronę i pomoc pieniężną. Ściśle współpracujemy również z władzami Ukrainy, tak by pomoc udzielana przez państwa członkowskie UE odpowiadała stale zmieniającym się potrzebom. Za pośrednictwem Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności zapewniliśmy Ukraińcom ogromną ilość środków ratujących życie i jesteśmy zdecydowani wspierać Ukrainę tak długo, jak długo będzie to konieczne.

Unijna pomoc humanitarna w Ukrainie

Oprócz finansowej pomocy humanitarnej UE uruchomiła wszelkie możliwe zasoby, aby umożliwić dostarczanie pomocy Ukrainie, np.:

  • dzięki wykorzystaniu Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności na niespotykaną wcześniej skalę wszystkie 27 państw członkowskich, a także Turcja, Norwegia i Macedonia Północna dostarczyły do Ukrainy ponad 38 000 ton pomocy, obejmującej zestawy pierwszej pomocy, żywność, odzież ochronną, ale także sprzęt strategiczny, taki jak pojazdy strażackie, szpitale mobilne oraz dostawy energii, o wartości finansowej 373 mln euro. Aby przyspieszyć dostawy, z uwagi a skalę prowadzonych operacji, UE utworzyła węzły logistyczne w Polsce, Rumunii i na Słowacji. W Ukrainie prowadzone są również dwa finansowane przez UE magazyny pomocy humanitarnej i operacje logistyczne.
  • ponad 500 pacjentów z Ukrainy potrzebujących dalszego leczenia lub pilnej pomocy medycznej zostało przeniesionych do europejskich szpitali za pośrednictwem Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności z Ukrainy, Mołdawii i krajów sąsiadujących. Do tej pory głównymi krajami docelowymi były Belgia, Niemcy, Dania, Hiszpania, Francja, Irlandia, Włochy, Luksemburg, Niderlandy, Norwegia, Portugalia, Rumunia i Szwecja;
  • UE uruchomiła rezerwę nadzwyczajną rescEU, aby dostarczyć niezbędny sprzęt medyczny pobrany z zapasów środków medycznych rescEU, które mieszczą się w Niemczech, Holandii, na Węgrzech i w Grecji, uzupełniając swoją flotę o nowy samolot ewakuacji medycznej, aby pomóc w przewozie pacjentów potrzebujących pilnej opieki zdrowotnej do szpitali w Europie. W związku z kryzysem w Ukrainie UE koordynowała również pierwsze uruchomienie w ramach rescEU rezerwy zdolności sektora prywatnego, aby pomóc w dostarczaniu darów przekazywanych przez ten sektor dla Ukrainy.

Partnerzy UE w dziedzinie pomocy humanitarnej dbają o to, by pomoc docierała do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, nawet na obszarach o ograniczonym dostępie. Zapewniają oni ludności cywilnej pomoc pieniężną, wodę, żywność, opiekę zdrowotną, ochronę i doraźnie schronienie. Do chwili obecnej za sprawą finansowanych przez UE programów pomocy pieniężnej już 1,59 mln osób otrzymało miesięczne zapomogi w wysokości 2 200 chrywien ukraińskich. Z jednej strony środki te stanowią pomoc dla ludności, ponieważ ułatwiają zakup najbardziej potrzebnych produktów, a jednocześnie wspomagają lokalną gospodarkę.

Kontekst

Od początku rosyjskiej inwazji trwającej od 24 lutego zapotrzebowanie na pomoc humanitarną w Ukrainie osiągnęło bezprecedensowy poziom. Według Organizacji Narodów Zjednoczonych pomocy humanitarnej potrzebuje do 15,7 mln osób. Wojna w Ukrainie zmusiła już ponad 14 mln osób do opuszczenia swoich domów, z czego prawie 7 mln osób przekroczyło granicę i udało się do krajów sąsiadujących. Szacuje się, że ponad 8 mln osób jest wewnętrznie przesiedlonych. Tymczasem na obszarach dotkniętych skutkami inwazji nadal znajduje się blisko 13 mln osób, które nie chcą lub nie są w stanie wyjechać z powodu działań wojskowych.

W odpowiedzi na potrzeby humanitarne w Ukrainie UE wyasygnowała 28 lutego 90 mln euro, 10 marca – 3 mln euro dla Mołdawii, a 19 kwietnia – 50 mln euro. Dodatkowa kwota 205 mln EUR, o którą dziś wystąpiła Komisja Europejska i która jest obecnie w trakcie zatwierdzania przez władzę budżetową UE, oznacza, że całkowita kwota pomocy humanitarnej, której UE udzieliła w związku z toczącą się wojną, wynosi 348 mln EUR. Finansowanie to jest częścią ogólnej pomocy zadeklarowanej przez Komisję Europejską.