Dni TEN-T 2015 w Rydze

Ministrowie transportu 12 państw członkowskich UE, dyrektorzy i ponad 1000 podmiotów z sektora transportu spotkało się w Rydze na konferencji wysokiego szczebla „TEN-T Days” (dni TEN-T), organizowanej przez Komisję Europejską we współpracy z prezydencją łotewską. Transeuropejskie sieci transportowe (TEN-T), które stanowią podstawę unijnej polityki w dziedzinie infrastruktury, mają na celu zniwelowanie różnic między sieciami transportowymi państw członkowskich, zlikwidowanie wąskich gardeł i przezwyciężenie barier technicznych. Obecna edycja dni TEN-T koncentruje się na wyzwaniach, przed którymi stoją nowe transeuropejskie sieci transportowe (TEN-T) w zakresie przyciągnięcia innowacyjnych rozwiązań finansowych.

Violeta Bulc, komisarz UE ds. transportu, powiedziała: – Musimy teraz połączyć siły, aby transeuropejska sieć transportowa stała się rzeczywistością. Warunkiem poczynienia postępów jest realizacja planów prac, w tym najważniejszych projektów transgranicznych. Mam nadzieję, że wszystkie podmioty – krajowe i regionalne, publiczne i prywatne – w jak najlepszy sposób wykorzystają nasze instrumenty, takie jak instrument „Łącząc Europę” i nowy Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych. Zasadniczą rolę w przyciąganiu niezbędnych inwestycji prywatnych odgrywają zalecenia przedstawione w sprawozdaniu Christophersen – Bodewig – Secchi.

Anrijs Matiss, łotewski minister transportu, stwierdził: – Z przyjemnością goszczę w Rydze konferencję „TEN-T Days” – ważne wydarzenie, które odbywa się w przeddzień pomyślnego zakończenie pierwszej, historycznej prezydencji łotewskiej w UE. Cieszę się, że innowacyjny i spójny rozwój infrastruktury oraz finansowanie takiego rozwoju są ważnymi elementami omawianymi na tej konferencji wysokiego szczebla. Rail Baltica jest doskonałym przykładem spójnej infrastruktury. Nie tylko łączy ona główne miasta nadbałtyckie dzięki standardowej europejskiej szerokości toru (tym samym umożliwiając nowe rozwiązania w zakresie mobilności osób i towarów), ale oznacza również symboliczne połączenie regionu Morza Bałtyckiego z centrum Europy. Dlatego jesteśmy zadowoleni, że wszystkie zainteresowane podmioty przyjęły deklarację w sprawie projektu Rail Baltica”.

Rail Baltica

Jednym z wielu osiągnięć dni TEN-T jest podpisanie przez ministrów Finlandii, Estonii, Łotwy, Litwy i Polski deklaracji na temat realizacji projektu Rail Baltica, który ma stanowić podstawę dla korytarza sieci bazowej Morze Północne-Morze Bałtyckie. Ponadto komisarz Bulc i ministrowie państw Bałkanów Zachodnich uzgodnili orientacyjne rozszerzenie sieci bazowej i korytarzy w krajach Bałkanów Zachodnich. Mandat koordynatorów korytarzy zostanie zatem rozszerzony na ten region.

Z okazji konferencji Komisja poinformowała również o wynikach badania dotyczącego korytarzy sieci bazowej. Kluczowe ustalenia wskazują, że wpływ unijnych inwestycji w infrastrukturę transportową jest znaczny: przekłada się on na 1,8 proc. wzrostu PKB i 10 mln miejsc pracy. Te pozytywne skutki dla gospodarki i rynku pracy utrzymają się do 2030 r.

Dalsze działania: W dniu 10 lipca 2015 r. Komitet instrumentu „Łącząc Europę” przeprowadzi głosowanie w sprawie projektów, którym przydzielone zostaną środki finansowe. Na poprawę połączeń transportowych udostępniono 11,9 mld euro z funduszy unijnych.