DiscoverEU – nowa szansa

Do 11 grudnia 2018 r. wszyscy osiemnastolatkowie w UE będą mogli ubiegać się o darmowy bilet na podróżowanie po Europie w okresie od 15 kwietnia do 31 października 2019 r. Z pierwszej edycji DiscoverEU skorzystały tysiące młodych ludzi. Uczestnicy, którzy nie znali się wcześniej, nawiązali ze sobą kontakt za pomocą mediów społecznościowych i podróżowali w grupach od miasta do miasta lub odwiedzali się w swoich miejscach zamieszkania.

Komisarz Tibor Navracsics, odpowiedzialny za edukację, kulturę, młodzież i sport, powiedział: – Tego lata około 15 tys. osiemnastolatków wyruszyło w podróż po całej UE. Mieli okazję sami przekonać się, jak to jest być Europejczykiem. Mogli odkryć różnorodność i bogactwo kulturowe Europy, a także poznać ludzi z całej UE. Usłyszeliśmy wiele wspaniałych historii od uczestników konkursu. Cieszę się, że będziemy mogli zaoferować to doświadczenie kolejnym młodym ludziom w przyszłym roku!

Kto może wziąć udział w konkursie i w jaki sposób?

  • 31 grudnia 2018 r. kandydaci muszą mieć ukończone 18 lat i mieć czas na wyjazd w okresie od 15 kwietnia do 31 października 2019 r. Podróż może trwać maksymalnie 30 dni.
  • Osoby zainteresowane udziałem z konkursie muszą wysłać swoje zgłoszenie za pośrednictwem Europejskiego Portalu Młodzieżowego.
  • Zgłoszenia oceni specjalna komisja, która wybierze laureatów.
  • Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o wynikach prac komisji w połowie stycznia 2019 r.

Laureaci będą mogli podróżować indywidualnie lub w grupie maksymalnie pięciu osób. Uczestnicy podróżują przeważnie koleją. Jednak aby dotrzeć do najodleglejszych i najtrudniej dostępnych zakątków kontynentu, mogą skorzystać również z innych środków transportu, takich jak autobus czy prom lub, w wyjątkowych przypadkach, samolot. Dzięki temu młodzi ludzie, którzy mieszkają na obszarach trudno dostępnych lub na wyspach, także będą mieli szansę na udział w tym projekcie.

Otwarcie drugiej edycji DiscoverEU ogłosił dziś komisarz Tibor Navracsics na spotkaniu z przedstawicielami młodzieży, sektora edukacji, transportu i turystyki, oraz młodymi ludźmi, którzy wzięli udział w tej inicjatywie latem tego roku. Spotkanie to przyczyniło się do zwiększenia skuteczności i dostępności inicjatywy DiscoverEU w przyszłości. Do dyskusji na temat poprawy integracji społecznej w przyszłych edycjach DiscoverEU zachęcono również takie organizacje jak Europejska Sieć Walki z Ubóstwem.

Co dalej?

Biorąc pod uwagę ogromne zainteresowanie inicjatywą DiscoverEU i doświadczeniami, jakie ona oferuje młodym ludziom w całej UE, Komisja Europejska zaproponowała przeznaczyć na nią 700 mln euro w ramach przyszłego programu Erasmus w przyszłym długoterminowym budżecie UE po 2020 r. Jeżeli Parlament Europejski i Rada osiągną porozumienie w sprawie tego wniosku, dodatkowe 1,5 mln osiemnastolatków będzie mogło podróżować w latach 2021–2027.

Kontekst

Program DiscoverEU rozpoczął działanie w czerwcu. Jego budżet na 2018 r. wynosił 12 mln euro. Jak dotąd dał on możliwość podróżowania po Europie ponad 15 tys. młodych ludzi. W tym roku, który jest Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego, uczestnicy mieli również okazję wziąć udział w licznych wydarzeniach odbywających się w ramach obchodów europejskiego dziedzictwa kulturowego.

W trakcie pierwszej edycji od 9 lipca do 30 września 2018 r. bilety trafiły do około 15 tys. uczestników ze wszystkich krajów UE. Liczba biletów dla każdego kraju została ustalona w oparciu o odsetek jego mieszkańców w stosunku do ogólnej liczby ludności Unii Europejskiej. Laureaci konkursu mieli okazję podróżować przez 30 dni indywidualnie lub w grupie składającej się z maksymalnie pięciu osób. Odwiedzili co najmniej jedno państwo członkowskie UE.

Więcej informacji