Debata o przyszłości Europy
Według najnowszych danych udostępnionych przez Komisję do tej pory ponad 5,5 tys. obywateli wzięło udział w jednej z największych w historii UE konsultacji online na temat praw obywatelskich oraz przyszłości Europy. 9 maja, w Dzień Europy, Komisja Europejska wezwała wszystkich obywateli Unii Europejskiej, by pomogli jej zdefiniować agendę polityczną na najbliższe lata, tym samym kształtując przyszłość Europy.

Do 9 września wszyscy Europejczycy mogą podzielić się swoją opinią w kwestiach takich jak: „W jaki sposób według Państwa powinna rozwijać się Unia Europejska w najbliższej przyszłości?”, czy „W jakiej Unii Europejskiej chcieliby Państwo żyć w roku 2020?”.

Jako że Europa staje obliczu istotnych wyzwań, zwłaszcza tych, które są wynikiem kryzysu finansowego i zadłużeniowego, debata polityczna ewoluuje obecnie w kierunku dyskusji wokół bliższej i dalszej przyszłości Europy. Na ostatnim posiedzeniu Rady Europejskiej w czerwcu przywódcy dyskutowali na temat konieczności zapoczątkowania nowego etapu unii gospodarczej i walutowej (UGW).

Jednak jakakolwiek dalsza integracja w zakresie polityki gospodarczej i budżetowej musi być zasadna z punktu widzenia obywateli Europy. Dlatego właśnie opublikowane 26 czerwca sprawozdanie „czterech przewodniczących” (przewodniczącego Rady Europejskiej, przewodniczącego Komisji Europejskiej, przewodniczącego Eurogrupy oraz prezesa Europejskiego Banku Centralnego) stanowi w szczególności: „Ogólnie mówiąc, ściślejsza integracja w ramach unii gospodarczej i walutowej będzie wymagać silniejszej podstawy demokratycznej i szerokiego poparcia obywateli”.

Z tego względu zasadnicze znaczenie ma to, by proces prowadzący do urzeczywistnienia tej wizji już na wczesnym etapie opierał się na szeroko zakrojonych konsultacjach i uczestnictwie. Integracja i legitymacja muszą iść w parze”. Na wniosek Komisji rok 2013 zostanie ogłoszony Europejskim Rokiem Obywateli.

Komisja Europejska pragnie skorzystać z tej okazji, by pozwolić obywatelom współdecydować o kształcie przyszłej Unii Europejskiej oraz usłyszeć ich propozycje dotyczące przyszłości Europy.

W konsultacji „Twoje prawa, twoja przyszłość” Komisja również pyta Europejczyków o praktyczne problemy, z jakimi borykają się na co dzień w związku z egzekwowaniem swoich praw jako obywatele UE czy w sytuacjach, kiedy chcą odwołać się do praw podstawowych zagwarantowanych przez prawo UE.

Komisja chce poznać wszelkie trudności, jakie napotykają Europejczycy, niezależnie od tego, czy dotyczą one podróżowania po Europie i przekraczania granic, głosowania i brania udziału w wyborach czy dokonywania zakupów online. Otrzymane informacje zwrotne zostaną bezpośrednio uwzględnione w programie politycznym Komisji na najbliższe lata i staną się podstawą sprawozdania na temat obywatelstwa UE na rok 2013, które zostanie zaprezentowane dnia 9 maja 2013 roku, podczas kolejnego Dnia Europy.