„Cześć, Europo!”
  • Jesteś uczniem klasy 6,7 albo 8 szkoły podstawowej?
  • Chcesz dowiedzieć się czegoś o Europie i Unii Europejskiej?
  • Wolisz działać w grupie bardziej od siedzenia nad podręcznikami?
  • Chcesz wyjechać z przyjaciółmi do Brukseli?

Jeżeli tak, koniecznie zgłoś się do II Edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Cześć, Europo!” organizowanego przez Stowarzyszenia „Młodzi dla Europy” i „Yes Youth Can”!

Głównym zadaniem jest utworzenie dwu- lub trzyosobowego zespołu i przeprowadzenie w swojej okolicy (szkole, świetlicy, osiedlu) akcji, która w szeroki sposób rozpowszechniałaby wiedzę o Europie i Unii Europejskiej- jej kulturze, historii, językach. Możecie chociażby
ogłosić festiwal kuchni europejskiej, przeprowadzić w szkolnym radiowęźle audycję o sławnych Europejczykach albo stworzyć ciekawą gazetkę o historii Unii. Możliwości są nieograniczone, a na najlepszych czekają atrakcyjne nagrody, w tym wycieczka do Brukseli!

Nauczycieli zapraszamy do zgłaszania szkół. Rejestracja kończy się 16 lutego 2020. Termin nadsyłania prac mija 20 marca 2020.

Więcej: czesceuropo.eu