Czarna lista przewoźników
Komisja Europejska już 19 raz zaktualizowała europejski wykaz przewoźników lotniczych objętych zakazem lub ograniczeniem wykonywania przewozów na terytorium UE, zwany również unijnym wykazem bezpieczeństwa lotniczego.

Decyzja została podjęta w oparciu o jednomyślną opinię Komitetu ds. Bezpieczeństwa Lotniczego, w skład którego wchodzą przedstawiciele 27 państw członkowskich UE, Chorwacji, Norwegii, Islandii, Szwajcarii i Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA). Nowy wykaz zastępuje poprzedni z listopada 2011 r. i jest już dostępny na stronie internetowej Komisji.

Aby opanować zagrożenie dla bezpieczeństwa, nałożono zakaz wykonywania przewozów na przewoźnika Conviasa, który uzyskał licencję w Boliwariańskiej Republice Wenezueli. Takie posunięcie było konieczne ze względu na liczne zastrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa zgłoszone na skutek wypadków oraz wyników kontroli na ziemi w portach lotniczych UE.

Starannie sprawdzono również poziom bezpieczeństwa dwóch innych wenezuelskich przewoźników lotniczych: Estellar Latinoamerica i Aerotuy. Na tym etapie uznano jednak, że nie jest konieczne podejmowanie środków ograniczających. Niemniej jednak tych dwóch przewoźników lotniczych nadal jest objętych wzmożoną kontrolą.

Zgłoszono poważne zastrzeżenia dotyczące nadzoru w zakresie bezpieczeństwa nad przewoźnikami lotniczymi, którym koncesje wydano w Libii. W rezultacie przeprowadzono intensywne konsultacje z libijskim urzędem lotnictwa cywilnego oraz ministrem transportu. Ostatecznie libijski urząd lotnictwa cywilnego zastosował środki ograniczające wobec wszystkich przewoźników lotniczych, którym wydano koncesje w Libii, zgodnie z którymi przewodnicy ci zostali wyłączeni z ruchu lotniczego w UE ze skutkiem natychmiastowym co najmniej do dnia 22 listopada 2012 r.

Omawiany wykaz poddano również aktualizacji w celu uwzględnienia przewoźników lotniczych z państw wymienionych w wykazie w poprzednich decyzjach: w przypadku Demokratycznej Republiki Konga dodano Jet Congo Airways; w przypadku Gwinei Równikowej dodano Punto Azul, natomiast GETRA, Guinea Airways, UTAGE, Euroguineana de Aviacion y Transportes, General Work Aviacion, Star Equatorial Airlines i EGAMS zostały usunięte na podstawie dowodów świadczących, że zaprzestały działalności; w odniesieniu do Indonezji dodano nowych przewoźników, którzy niedawno uzyskali licencję w tym kraju: TransNusa Aviation Mandiri, Enggang Air Service, Surya Air, Ersa Eastern Aviation oraz Matthew Air Nusantara, jednocześnie na podstawie dowodów świadczących o zaprzestaniu działalności usunięto z wykazu przedsiębiorstwo Megantara; w przypadku Mauretanii dodano Mauritania Airlines, usunięto zaś Mauritania Airways – na podstawie dowodów o zaprzestaniu działalności; w przypadku Filipin dodano Aero Equipment Aviation Inc., AirAsia Philippines, Certeza Infosys Corp., Mid-Sea Express, Southern Air Flight Services, NorthSky Air Inc. oraz Island Helicopter Services.

Komisja doceniła również wysiłki organów nadzorujących bezpieczeństwo w Albanii, na Arubie, w Indonezji, Libii, Pakistanie i Rosji na rzecz reformy systemu lotnictwa cywilnego, a w szczególności na rzecz poprawy bezpieczeństwa, dążące do zagwarantowania skutecznego i jednolitego stosowania międzynarodowych norm w tym zakresie. Komisja, we współpracy z ICAO, państwami członkowskimi UE i Europejską Agencją Bezpieczeństwa Lotniczego, chętnie posłuży czynnym wsparciem tych reform.

Zaktualizowany europejski wykaz bezpieczeństwa lotniczego obejmuje wszystkich przewoźników posiadających licencje wydane w 21 państwach (łącznie 279 znanych przewoźników), podlegających całkowitemu zakazowi wykonywania przewozów w Unii Europejskiej.

Państwa, z których pochodzą wspomniani przewoźnicy, to: Afganistan, Angola, Benin, Demokratyczna Republika Konga, Dżibuti, Filipiny, Gabon (z wyjątkiem trzech przewoźników, których działalność podlega ograniczeniom i określonym warunkom), Gwinea Równikowa, Indonezja (z wyjątkiem sześciu przewoźników), Kazachstan (z wyjątkiem jednego przewoźnika, którego działalność podlega ograniczeniom i określonym warunkom), Kirgistan, Liberia, Mauretania, Mozambik, Republika Konga, Sierra Leone, Suazi, Sudan, Wyspy Świętego Tomasza i Książęca oraz Zambia.

Wykaz obejmuje również pięciu indywidualnych przewoźników: Blue Wing Airlines z Surinamu, Meridian Airways z Ghany, Rollins Air z Hondurasu, Silverback Cargo Freighters z Rwandy oraz przewoźnika Conviasa z Boliwariańskiej Republiki Wenezueli.

Ponadto wykaz obejmuje jedenastu przewoźników lotniczych, którym zezwolono – przy zachowaniu rygorystycznych ograniczeń działalności i na określonych warunkach – na wykonywanie lotów do Unii: uprzednio wspomniany przewoźnik Air Astana z Kazachstanu, Air Koryo z Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, Airlift International z Ghany, Air Service Comores, Afrijet, Gabon Airlines i SN2AG z Gabonu, Iran Air, TAAG Angolan Airlines, Air Madagascar oraz Jordan Aviation.