Cyfrowa koalicja
Przewodniczący Komisji José Manuel Barroso wezwał europejskie przedsiębiorstwa z sektora cyfrowego, rządy oraz podmioty z sektora kształcenia i szkoleń do przystąpienia do wielkiej koalicji na rzecz miejsc pracy w sektorze cyfrowym w celu obsadzenia 900 000 miejsc pracy, które zgodnie z oczekiwaniami powstaną w Europie do 2015 r. w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Pomimo obecnego poziomu bezrobocia liczba miejsc pracy w sektorze cyfrowym wzrasta o ponad 100 000 rocznie. W podobnym tempie nie rośnie jednak liczba nowych absolwentów kierunków związanych z ICT i innych wykwalifikowanych pracowników w tej dziedzinie.

W inauguracji wielkiej koalicji, która stanowi część strategii Komisji na rzecz uczynienia Europy bardziej konkurencyjną, wzięli również udział w Brukseli wiceprzewodnicząca KE Neelie Kroes (agenda cyfrowa) i wiceprzewodniczącyAntonio Tajani (przemysł i przedsiębiorczość) oraz członkowie Komisji László Andor (zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne) oraz Androulli Vassiliou (edukacja, kultura, wielojęzyczność i młodzież).

Przewodniczący Barroso powiedział: Wielka koalicja, którą dzisiaj ogłosiliśmy, to ważny element działań mających na celu skierowanie europejskiej gospodarki z powrotem na właściwe tory i znalezienie miejsc pracy dla 26 milionów bezrobotnych w Europie. Gratuluję przedsiębiorstwom, które do niej przystąpiły. Jeżeli wspólnie uda nam się odwrócić negatywne tendencje i obsadzić rosnącą liczbę miejsc pracy w sektorze ICT, możemy spodziewać się znacznie szerszego wpływu na całą gospodarkę. Chciałbym umożliwić Europejczykom obsadzenie tych miejsc pracy, które będą motorem drugiej rewolucji w dziedzinie ICT.

Europa nie może sobie pozwolić na niewykorzystanie tego rodzaju możliwości znalezienia zatrudnienia. Inauguracja jest możliwa dzięki pracom przygotowawczym wiceprzewodniczącej Neelie Kroes, która podczas Światowego Forum Gospodarczego w Davos odebrała od przedsiębiorstw, rządów, przedstawicieli sektora szkolnictwa, partnerów społecznych, podmiotów świadczących usługi związane z zatrudnieniem i organizacji społeczeństwa obywatelskiego wstępne obietnice dotyczące m.in. nowych miejsc pracy, staży, szkoleń, funduszy na zakładanie przedsiębiorstw i bezpłatnych studiów przez internet.

Wstępne zobowiązania zainteresowanych stron zostały potwierdzone przez 15 przedsiębiorstw i organizacji, które przystąpiły do wielkiej koalicji. Jednym z pierwszych zobowiązań, które zostały zrealizowane, jest nowa platforma nauczania on-line dla młodych ludzi o nazwie Academy Cube oraz nowy moduł szkoleniowy przeznaczony dla instalatorów inteligentnych sieci energetycznych.

źródło i więcej informacji: Link