Cyberprzestępcy groźniejsi

Choć 70 proc. użytkowników internetu w UE jest przeświadczonych, że potrafią robić zakupy czy korzystać z usług banku przez internet, to rzeczywiście decyduje się na to tylko ok. 50 proc. Tak znaczna dysproporcja wskazuje na negatywny wpływ cyberprzestępczości na cyfrowy jednolity rynek. Dwa najważniejsze obszary obaw co do bezpieczeństwa online dotyczą nieuczciwego wykorzystywania danych osobowych (co wymienia 37 proc. badanych) i bezpieczeństwa płatności internetowych (35 proc.).

– To badanie ujawnia destrukcyjny wpływ cyberprzestępczości na skalę korzystania z internetu – zbyt wiele osób obawia się w pełni wykorzystywać możliwości, jakie daje nam sieć. Szkodzi to zarówno naszej cyfrowej gospodarce, jak i naszej aktywności online. Musimy skuteczniej współpracować w skali europejskiej, wykorzystując działania Europejskiego Centrum ds. Walki z Cyberprzestępczością, aby przeciwdziałać zorganizowanej przestępczości internetowej u samych jej korzeni –powiedziała Cecilia Malmström, komisarz UE do spraw wewnętrznych.

Cieszyć może fakt, że coraz więcej obywateli UE czuje się dobrze poinformowanymi o zagrożeniach cyberprzestępczości (44 proc. w tym roku wobec 38 proc. w 2012 r.). Nie zawsze jednak, jak się zdaje, wyciągają oni z tej wiedzy właściwe praktyczne wnioski. Dla przykładu – mniej niż połowa użytkowników zmieniła w ciągu ostatniego roku którekolwiek ze swoich haseł internetowych (48 proc., a więc nieco więcej niż w 2012 r. – 45 proc.).

W badaniu, w którym uczestniczyło ponad 27 tys. osób ze wszystkich państw członkowskich, wykazano ponadto, że:

-87 proc. respondentów unika ujawniania w internecie informacji osobistych (nieco mniej niż 89 proc. w 2012 r.);
większość badanych nadal nie czuje się dobrze poinformowanymi o zagrożeniach cyberprzestępczości (52 proc. w tym roku w porównaniu z 59 proc. w 2012 r.);

-7 proc. padło ofiarą internetowego oszustwa bankowego lub dotyczącego karty kredytowej;

-znacznie wzrosła liczba osób korzystających z internetu za pomocą smartfona (35 proc., rok temu 24 proc.) bądź tabletu (14 proc., w zeszłym roku 6 proc.).

Kontekst

Komisja Europejska czyni starania na rzecz skuteczniejszego zwalczania cyberprzestępczości przez UE oraz poprawy bezpieczeństwa w internecie dla obywateli.

Europejskie Centrum ds. Walki z Cyberprzestępczością, otwarte w styczniu, propaguje wspólne działania na szczeblu UE przeciwko zagrożeniom cyberprzestępczości. Głównym priorytetem EC3 jest współpraca z organami wymiaru sprawiedliwości państw członkowskich i innych państw oraz pomoc tym organom.

W lutym Komisja wraz ze Służbą Działań Zewnętrznych przyjęła również strategię bezpieczeństwa cybernetycznego dla Unii Europejskiej. Do priorytetów w tym obszarze należy pomoc państwom członkowskim w określaniu i niwelowaniu braków w zdolności do zwalczania cyberprzestępczości, a także promowanie współpracy pomiędzy EC3, państwami członkowskimi i innymi podmiotami.

Ponadto w sierpniu UE przyjęła nowe przepisy zwiększające skuteczność unijnych środków obrony przeciwko atakom informatycznym – np. za niezgodne z prawem uznano „botnety”, czyli sieci zarażonych komputerów, których moc obliczeniowa jest wykorzystywana do ataków informatycznych, oraz inne narzędzia stosowane przez cyberprzestępców. Wprowadzono również nowe okoliczności obciążające i surowsze sankcje karne w celu skutecznego zapobiegania atakom o dużej skali na systemy informatyczne. Ponadto dyrektywa przewiduje udoskonalenie współpracy transgranicznej pomiędzy organami wymiaru sprawiedliwości i siłami policyjnymi państw członkowskich UE.

Badanie przeprowadzono w maju i czerwcu bieżącego roku.

źródło i więcej informacji: Link