Chorwacja będzie szkolić sędziów
Zgodnie z porozumieniem podpisanym przez Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości, oraz chorwackim ministrem sprawiedliwości Draženem Bošnjakovicem, Chorwacja będzie mogła uczestniczyć w programach UE wspierających sędziów, prawników i przedstawicieli innych zawodów prawniczych.

Zawarcie porozumienia nastąpiło po podpisaniu przez Chorwację traktatu o przystąpieniu z Unią Europejską w dniu 9 grudnia br, co utorowało drogę temu państwu do uzyskania statusu 28 państwa członkowskiego UE.

Konieczność stosowania prawa UE może dotyczyć przedstawicieli wszystkich zawodów prawniczych w państwach członkowskich UE. Rozumienie prawa UE jest niezbędnym elementem wzmocnienia unijnego obszaru sprawiedliwości oraz Unii Europejskiej jako praworządnej społeczności – oświadczyła Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości, oraz wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej. – Nasze dzisiejsze porozumienie pozwoli sędziom chorwackim i prokuratorom na uczestnictwo w projektach europejskich szkoleń dla pracowników wymiaru sprawiedliwości w okresie poprzedzającym przystąpienie. Stanowi to istotną część ostatnich przygotowań Chorwacji do przystąpienia do UE i zapewni obywatelom i przedsiębiorcom w Chorwacji możliwość uzyskania największych korzyści z przyszłego członkostwa w UE. – dodała.

UE zapewni wsparcie finansowe poprzez współfinansowanie działań dotyczących europejskich szkoleń dla pracowników wymiaru sprawiedliwości na krajowym i europejskim poziomie. Stanowi to element celu, jakim jest przeszkolenie 700 000 przedstawicieli zawodów prawniczych z prawa europejskiego do 2020 r.

Zgodnie z dwoma protokołami ustaleń, które zostały dzisiaj podpisane, Chorwacja będzie mogła uczestniczyć w unijnych programach finansowania dotyczących wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych i karnych. Programy te wspomagają projekty szkoleń na temat prawa UE na poziomie europejskim, krajowym i regionalnym. Porozumienie pozwoli zatem chorwackim sędziom, prokuratorom i przedstawicielom innych zawodów prawniczych na udział w szkoleniu na temat prawa europejskiego przed przystąpieniem państwa do UE. Pozwoli to również chorwackiej akademii prawa (Hrvaška pravna akademija) w pełni uczestniczyć w Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości, która koordynuje na poziomie europejskim działania krajowych struktur szkolenia sędziów i prokuratorów w Europie.