Chcą być zielone
O nagrodę ubiegają się następujące miasta:

Bristol (Zjednoczone Królestwo)
Bruksela (Belgia)
Bydgoszcz (Polska)
Dublin (Irlandia)
Glasgow (Zjednoczone Królestwo)
Kaunas (Litwa)
Kutahya (Turcja)
Lublana (Słowenia)

Europejski komisarz ds. środowiska Janez Potočnik powiedział: – To już szósta edycja konkursu o tytuł „Zielonej Stolicy Europy”. Z zadowoleniem zauważamy, że miasta, które już wcześniej ubiegały się o ten tytuł, robią to ponownie, a miasta biorące udział w konkursie po raz pierwszy wykazują prawdziwe zainteresowanie. Wiele miast z Unii Europejskiej, wprowadzając nowatorskie innowacyjne rozwiązania problemów dotyczących ochrony środowiska, wyznacza światowe standardy w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich. Tytuł „Zielonej Stolicy Europy” stanowi niepowtarzalną okazją do podzielenia się tą wiedzą z resztą Europy.

Nagrodę „Zielona Stolica Europy” przyznaje się miastu wprowadzającemu nowatorskie rozwiązania przyjazne dla środowiska. Zespół międzynarodowych ekspertów przeprowadzi teraz techniczną ocenę wszystkich zgłoszeń na podstawie dwunastu kryteriów, które obejmują: zmianę klimatu i efektywność energetyczną, transport lokalny zorganizowany z poszanowaniem zasady zrównoważonego rozwoju, jakość powietrza atmosferycznego i poziom hałasu, miejskie tereny zielone i zrównoważoną gospodarkę gruntami, ochronę przyrody i różnorodności biologicznej, gospodarowanie odpadami, zużycie wody i oczyszczanie ścieków, ekoinnowacje i trwałe zatrudnienie oraz zarządzanie środowiskiem przez władze lokalne.

W 2013 r. finaliści konkursu zostaną poproszeni o przedstawienie swoich kandydatur międzynarodowemu jury, które oceni ich zaangażowanie w poprawę stanu środowiska naturalnego, poziom ambicji ich celów na przyszłość, działania komunikacyjne oraz zakres, w jakim miasta te mogą stanowić wzór do naśladowania i propagować najlepsze praktyki w innych miastach europejskich. Takie wyróżnienie nie tylko stanowi inspirację dla innych miast, lecz również zwiększa popularność i atrakcyjność miasta-laureata, przyciągając do niego turystów, a także nowych mieszkańców i pracowników.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w czerwcu we francuskim Nantes („Zielona Stolicy Europy” w 2013 r.).