Celnicy vs podróbki

W 2011 r. służby celne Unii Europejskiej skonfiskowały ponad 115 milionów produktów, odnośnie do których istniało podejrzenie naruszenia praw własności intelektualnej (dla porównania: w 2010 r. zatrzymano ponad 103 miliony takich produktów).

W porównaniu z 2010 r. liczba zatrzymań wzrosła o 15 proc. Według dorocznego sprawozdania Komisji na temat działań służb celnych w obronie praw własności intelektualnej wartość skonfiskowanych towarów wynosiła prawie 1,3 mld euro w porównaniu do 1,1 mld w roku 2010.

Tegoroczne sprawozdanie zawiera także statystyki na temat typu, pochodzenia i sposobu transportu produktów naruszających prawa własności intelektualnej, zatrzymanych na granicach zewnętrznych UE. Wśród artykułów zatrzymanych przez celników najwięcej było leków (24 proc.), materiałów opakowaniowych (21 proc.) i papierosów (18 proc.).

Artykuły codziennego użytku oraz produkty potencjalnie zagrażające zdrowiu i bezpieczeństwu konsumentów stanowiły 28,6 proc. wszystkich zatrzymanych towarów (dla porównania: w 2010 r. ich udział wynosił 14,5 proc.). W 2011 r. w dalszym ciągu rosła liczba zatrzymanych przesyłek pocztowych, które w 36 proc. przypadków zawierały leki.

Algirdas Šemeta, komisarz ds. podatków i unii celnej, audytu oraz zwalczania nadużyć finansowych, stwierdził: „Służby celne to pierwsza linia obrony Unii Europejskiej przed podrobionymi towarami, które zagrażają bezpieczeństwu naszych obywateli i podważają podstawy legalnej działalności gospodarczej.

W dzisiejszym sprawozdaniu pokazano intensywność i znaczenie prac wykonywanych w tym obszarze przez służby celne. Poprzez współpracę z partnerami międzynarodowymi, sektorem przemysłowym i państwami członkowskimi będę nadal dążył do jeszcze większej ochrony praw własności intelektualnej w Europie”.

Jeśli chodzi o kraje pochodzenia towarów, Chiny pozostały głównym źródłem produktów naruszających prawa własności intelektualnej, odpowiadając za 73 proc. wszystkich nielegalnych towarów. W odniesieniu do określonych kategorii produktów głównym źródłem pozostają inne kraje, takie jak Turcja w przypadku wyrobów spożywczych, Panama w przypadku napojów alkoholowych, Tajlandia w przypadku napojów bezalkoholowych i Hongkong w przypadku telefonów komórkowych.

Około 90 proc. wszystkich zatrzymanych produktów zniszczono lub skierowano sprawę do sądu w celu orzeczenia naruszenia prawa.