Bundestagwahl 2021: Debata wyborcza w Republice Federalnej Niemiec

Na potrzeby niniejszego artykułu uwaga koncentrować się będzie wokół partii znajdujących się na podium we wszelkich niemieckich sondażach przedwyborczych.
Partie przodujące to Unia CDU\CSU, Zieloni oraz SPD.
Stąd w wyścigu o Urząd Kanclerza Republiki Federalnej Niemiec wyróżniają się trzy nazwiska, a mianowicie Armin Laschet, kandydat Unii CDU\CSU, Annalena Baerbock reprezentująca Zielonych oraz Olaf Scholz będący kandydatem Socjaldemokratycznej Partii Niemiec. 

Angela Merkel jest postacią fundamentalną dla świata polityki, jednakże jak zostało zaznaczone na wstępie tegoż artykułu, nadszedł czas, gdzie Urząd Kanclerski po 16 latach pełniony będzie przez nowo wybranego szefa rządu.  Dlatego, by społeczeństwo niemieckie mogło dokonać rzetelniejszego wyboru przyszłej partii rządzącej, zaplanowano cykl trzech debat kanclerskich. Tenże cykl, będzie pierwszym bez uczestnictwa urzędującej
Kanclerz Merkel oraz po raz pierwszy konkurować ze sobą będzie trzech kandydatów. 

Pierwsza z debat kanclerskich odbyła się 29 sierpnia 2021 r., natomiast debata,
istotna dla tegoż artykułu odbyła się w niedziele 12 września 2021 r. Cykl debat kanclerskich transmitowany jest przez publiczne stacje telewizji niemieckiej, czyli ARD oraz ZDF.
W każdym ze spotkań przedwyborczych udział wzięli Armin Laschet, Annalena Baerbock
oraz Olaf Scholz. 

Tematyka pierwszej debaty nie różniła się znacząco od zakresu zagadnień podjętych
w ramach drugiej debaty kanclerskiej. Pytania sformułowane na potrzeby tegoż przedsięwzięcia obejmowały kwestie związane ze sprawami wewnątrz państwowymi Niemiec, koncentrując się wokół gospodarki, w tym wyzwań związanych z aktualną sytuacją epidemiczną, wokół polityki klimatycznej oraz traktowały również o ewentualnych sojuszach partyjnych po zwycięstwie w wyborach. 

Pytanie rozpoczynające debatę kandydatów na urząd kanclerski z dnia
12 września 2021 r. dotyczyło możliwości ewentualnych sojuszy, które jako przedstawiciele partii są gotowi zawrzeć. Kandydaci przedstawili scenariusz możliwych koalicji. Annalena Baerbock podkreśliła, iż Zieloni są w stałym kontakcie z partami demokratycznymi zasiadającymi w parlamencie niemieckim oraz nie wykluczyła możliwości współpracy
z niemiecką Lewicą. Scenariuszu koalicji z Lewicą nie wyklucza również Olaf Scholz, który odpowiadając na zadane przez prowadzących pytanie, stale podkreślał silny mandat własnej partii, który oparty jest na wysokich sondażach przedwyborczych dla tejże formacji.
Armin Laschet wstrzymał się od udzielenia konkretnej odpowiedzi, podkreślając dążenie
Unii CDU\CSU do odzyskania poparcia na wysokim poziomie. Podczas debaty kandydaci mieli możliwość wypowiedzieć się również na tematy związane z gospodarką Republiki Federalnej Niemiec. Jednakże zagadnieniami dominującymi podczas tejże debaty były wyzwania w obliczu nadchodzących zmian klimatycznych.  Kandydaci na urząd Kanclerza przedstawili własne wizje skutecznego prowadzenia polityki klimatycznej kraju.
Annalena Baerbock podkreślała chęć przeznaczenia przez Zielonych 50 miliardów euro
w infrastrukturę, w rozbudowę kolei, będącej ekologiczną alternatywą dla sposobu przemieszczania się oraz w rozbudowę energii wiatrowej.
Armin Laschet w odpowiedzi na wyzwania klimatyczne wykazywał się postawą umiarkowaną, zaznaczając, iż powinnością Republiki Federalnej Niemiec jest zmierzać ku neutralności klimatycznej, jednak stale dbając o przemysłowy charakter niemieckiej gospodarki. Prowadzący debatę kanclerską poruszyli również najtrudniejsze zagadnienie tejże kampanii,
a mianowicie kryzys wywołany przez pandemię COVID-19. W obliczu tegoż zagadnienia Armin Laschet stwierdził, iż korzystając z wiedzy zdobytej podczas panowania koronawirusa, należy wyciągać lekcję na przyszłość, co przyczyni się do skuteczniejszego rozwiązywania podobnych problemów w przyszłości. Odpowiedzią Olafa Scholza na kryzys wywołany pandemią było wskazanie powinności modernizacji niemieckiej służby zdrowia w celu zwiększenia jej dostępności oraz silniejszej cyfryzacji.

Zakończenie debaty kandydatów na Kanclerza Republiki Federalnej Niemiec składało się z monologów, podczas których kandydaci mieli czas, by zaprezentować siebie oraz program swojej partii w najkorzystniejszy sposób. Przedstawiciel chadecji wskazywał, iż jest on osobą godną zaufania i nie zamierza narzucać sposobu życia dla społeczeństwa niemieckiego.
Lider SPD głosy wyborców próbował zyskać zapewniając o tym, iż jego celem politycznym jest solidarność i spójność oraz podkreślił reprezentowane przez partię SPD postulaty zapewniające płace minimalne oraz gwarantujące stabilne emerytury.
Z kolei Annalena Baerbock podtrzymywała zielony charakter partii, koncentrując się w swoim monologu głównie na polityce klimatycznej Niemiec. Wskazywała na gotowość zmiany kraju tak, by w przyszłości młodsze pokolenie nie mogło zarzucić, że poczyniono niewystarczająco w kwestii zwalczania zmian klimatycznych. Reasumując, drugą debatę kandydatów
na Urząd Kanclerza Niemiec zdominowała tematyka polityki wewnętrznej Niemiec.
Głównie kwestie ekonomiczne jak podatki, emerytury oraz zagadnienia z zakresu klimatu. Zaznaczyć również należy, iż w trakcie debaty tematyka związania z polityką zagraniczną państwa nie została podjęta na poziomie wymaganym od tegoż typu debaty,
co wśród obserwujących wzbudziło kontrowersję. 

Po zakończeniu debaty kanclerskiej przeprowadzony został sondaż wskazujący wygranych tejże. Na potrzeby niniejszego artykułu przywołany zostanie sondaż niemieckiej stacji publicznej ZDF. Zgodnie z jej wynikami, gdyby to wyborcy bezpośrednio wybierali Kanclerza Republiki Federalnej Niemiec, funkcję tę objąłby Olaf Scholz z 46% poparcia wśród społeczeństwa niemieckiego. Tuż za nim, z wynikiem na poziomie 28% plasował się
Armin Laschet. Annalena Baerbock mogłaby liczyć na poparcie 20% wyborców. Ankietowanym zadano również pytanie, który z kandydatów podczas debaty zaprezentował się najsympatyczniej. Zwyciężynią w tejże kategorii została liderka Zielonych, zdobywając
39% głosów. Lider Socjaldemokratycznej Partii Niemiec uzyskał 28% głosów,
natomiast według ankietowanych najmniej sympatyczny wydawał się przedstawiciel chadecji otrzymując wynik na poziomie 14%. Wyborców zapytano również, kto jest najbardziej wiarygodnym kandydatem. 31% ankietowanych wskazało na Olafa Scholza.
Annalena Baerbock i Armin Laschet w tejże kategorii uzyskali odpowiednio
25% i 22% głosów. Olaf Scholz został również oceniony jako postać najbardziej kompetentna, wykazująca się merytoryczną wiedzą oraz stoickim spokojem.
Dlatego, zważając na przebieg drugiej debaty kanclerskiej, a także na sondaże przeprowadzone na jej podstawie zwycięzcą został Olaf Scholz, jeszcze silniej umacniając pozycję Socjaldemokratycznej Partii Niemiec w sondażach.

 

ŹRÓDŁA

 

https://www.politico.eu/article/debate-win-scholz-german-chancellery/

https://www.swr.de/swraktuell/wahl/bw/bundestagswahl-2021/kampf-ums-kanzleramt-teaser-100.html

https://www1.wdr.de/nachrichten/bundestagswahl-2021/triell-bundestagswahl-baerbock-scholz-laschet-100.html

https://www.zdf.de/nachrichten/politik/tv-triell-bundestagswahl-100.html