Budżet pod presją
Oświadczenie zostało złożone po sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego, podczas której przyjęto propozycję budżetu UE na 2013, tydzień po zatwierdzeniu jej przez Radę.

„Cieszę się, że Unia Europejska, jej obywatele, regiony, przedsiębiorcy i naukowcy mają budżet na 2013 rok, jak również budżet korygujący w wysokości 6,1 miliardów euro, który pozwoli nam sprostać najpilniejszym potrzebom przed końcem tego roku.

Chciałbym podziękować Parlamentowi i Radzie za ich pozytywne podejście do negocjacji. Nawet w czasach cięć budżetowych, a być może szczególnie w takich czasach, budżet UE jest źródłem inwestycji, i dzięki temu niesie Europejczykom nadzieję.

Obawiam się jednak, że ten budżet będzie niewystarczający, aby opłacić wszystkie bieżące rachunki. Przyjęty budżet jest o 5 miliardów euro mniejszy niż szacunki Komisji na 2013 r., a kolejne 3 miliardy euro z budżetu korygującego 6 w 2012 roku zostają przeniesione na 2013 r.

Oznacza to ogromną presję budżetową dla UE w 2013 r. Istnieje poważne ryzyko, że w przyszłym roku wcześniej zabraknie nam funduszy. Mam wrażenie, że przez systematyczne cięcie wyliczeń Komisji, Rada zmienia roczny budżet UE w budżet na 9 – 10 miesięcy. W ubiegłym roku zabrakło nam funduszy w listopadzie, w tym roku sytuacja taka wystąpiła już w październiku, a w przyszłym roku może nastąpić jeszcze wcześniej.

Mogę mieć tylko nadzieję, że w oparciu o budżet korygujący uzgodniony w tym roku, zarówno Rada jak i Parlament dochowają zapisów wspólnego oświadczenia, w którym zwracają się do Komisji o podjęcie wszelkich niezbędnych działań przewidzianych w Traktacie, a w szczególności o wystąpienie o dodatkowe środki w formie budżetu korygującego, gdyby środki przewidziane w budżecie na 2013 r. okazały się niewystarczające na pokrycie wydatków.”

źródło: Link