Bill Gates i Komisja zabiegają o lepszy klimat

Komisja Europejska i Breakthrough Energy podpisały protokół ustaleń w celu utworzenia Breakthrough Energy Europe (BEE) – wspólnego funduszu inwestycyjnego, który ma pomagać innowacyjnym europejskim przedsiębiorstwom w opracowywaniu i wprowadzaniu na rynek radykalnie nowych, czystych technologii energetycznych.

Przy pomocy tej inicjatywy Komisja podejmuje działania, dzięki którym będzie nadal odgrywać wiodącą rolę w walce ze zmianą klimatu, realizować porozumienie paryskie i propagować efektywność energetyczną, a także daje silny sygnał rynkom kapitałowym i inwestorom, że globalne przejście na nowoczesną i czystą gospodarkę będzie kontynuowane.

Przewodniczący Jean-Claude Juncker powiedział: – Europa musi nadal być liderem w stawianiu czoła zmianie klimatu, zarówno u siebie, jak i na świecie. Musimy naciskać na modernizację gospodarki i przemysłu w Europie, aby zrealizować ambitne cele służące ochronie naszej planety. Łączenie publicznych i prywatnych inwestycji w nowe, innowacyjne technologie w dziedzinie czystej energii ma kluczowe znaczenie dla umożliwienia wprowadzania długofalowych rozwiązań w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych. Jeśli Europa chce w przyszłości zapewnić dobrostan wszystkim obywatelom, będzie musiała osiągnąć to w przyjazny dla klimatu i zrównoważony sposób.

Maroš Šefčovič, wiceprzewodniczący Komisji odpowiedzialny za unię energetyczną, stwierdził: – Skala i tempo niezbędne, aby osiągnąć nasze cele w zakresie klimatu, wymagają innowacyjnego myślenia i śmiałego działania. Ten nowy instrument w obszarze inwestycji publiczno-prywatnych nie tylko zostaje utworzony w rekordowym czasie, ale będzie również przykładem zaangażowania wielu stron w przyspieszenie innowacji przełomowych w Europie.

Komisarz ds. badań, nauki i innowacji Carlos Moedas dodał: – Wywiązujemy się z naszego zobowiązania, by pobudzać współpracę publiczno-prywatną przy finansowaniu innowacji w dziedzinie czystej energii. Fundusz o wartości 100 mln euro będzie ukierunkowany na innowatorów i przedsiębiorstwa w UE, którzy mogą osiągnąć znaczne i trwałe redukcje emisji gazów cieplarnianych.

Bill Gates, prezes Breakthrough Energy Ventures, a wcześniej współtwórca Microsoftu, powiedział: – Potrzebujemy nowych technologii, aby zapobiec najgorszym skutkom zmiany klimatu. Europa pokazała, że jest liderem w tej dziedzinie, dokonując imponujących inwestycji w badania i rozwój. Naukowcy i przedsiębiorcy, którzy opracowują innowacje służące przeciwdziałaniu zmianie klimatu, potrzebują kapitału, aby tworzyć firmy dostarczające te innowacje na światowy rynek. Breakthrough Energy Europe to fundusz, który powstał z myślą o dostarczeniu tego kapitału.

Breakthrough Energy Europe łączy finansowanie publiczne z długoterminowym kapitałem wysokiego ryzyka, tak aby możliwe było szybsze i skuteczniejsze wprowadzanie na rynek badań naukowych i innowacji w dziedzinie czystej energii. Ten fundusz o kapitale w wysokości 100 mln euro będzie koncentrował się na redukcji emisji gazów cieplarnianych i propagowaniu efektywności energetycznej w sektorze energii elektrycznej, transportu, rolnictwa, produkcji i budownictwa. Jest to projekt pilotażowy, który może służyć jako wzór dla podobnych inicjatyw w innych obszarach tematycznych.

Breakthrough Energy Europe ma zacząć działać w 2019 r. Połowa kapitału własnego pochodzić będzie z Breakthrough Energy, a druga połowa z InnovFin – instrumentu finansowego opartego na podziale ryzyka finansowanego poprzez „Horyzont 2020”, obecny program UE w zakresie badań naukowych i innowacji.

Kontekst

Coraz częściej nasza planeta musi zmagać się z nieprzewidywalnymi konsekwencjami zmiany klimatu i kurczących się zasobów naturalnych. Konieczne jest więc podjęcie natychmiastowych działań, by dostosować się do bardziej zrównoważonego modelu. UE jest światowym liderem w działaniach w dziedzinie klimatu i odegrała decydującą rolę w tworzeniu ambitnej koalicji, która umożliwiła przyjęcie porozumienia paryskiego w grudniu 2015 r. Komisja przedstawiła już wszystkie wnioski ustawodawcze realizujące zobowiązanie UE do ograniczenia emisji o co najmniej 40 proc. do 2030 r. Poza aktualizacją i wzmocnieniem prawodawstwa w zakresie energii i klimatu UE opracowuje środki wspomagające pobudzanie inwestycji, tworzenie miejsc pracy, wzmocnienie i modernizację przemysłu. Komisja pracuje obecnie nad długoterminową strategią redukcji emisji gazów cieplarnianych. Wniosek zostanie opublikowany w listopadzie 2018 r. przed konferencją COP24 w Katowicach.

Przy okazji konferencji klimatycznej COP21 w Paryżu światowi przywódcy zainicjowali „Mission Innovation”, partnerstwo międzynarodowe mające na celu przyspieszenie innowacji w dziedzinie czystej energii i zapewnienie długofalowej globalnej odpowiedzi na wyzwania związane ze zmianą klimatu.

Przystępując do inicjatywy „Mission Innovation”, 23 państwa i Komisja Europejska (w imieniu UE) zobowiązały się do podwojenia do 2021 r. finansowania badań naukowych i innowacji w dziedzinie czystej energii do około 30 mld dolarów rocznie.

Przy tej samej okazji grupa inwestorów z dziesięciu państw ogłosiła swój zamiar napędzania innowacji od laboratoriów aż po rynki poprzez inwestowanie – na niespotykaną dotąd skalę – długoterminowego kapitału w technologie na wczesnym etapie rozwoju w krajach uczestniczących w inicjatywie „Mission Innovation”, tworząc w ten sposób Breakthrough Energy Coalition.

W grudniu 2017 r. podczas szczytu „One Planet” w Paryżu ogłoszono, że fundusz Breakthrough Energy testował będzie partnerstwa publiczno-prywatne z pięcioma członkami „Mission Innovation”, w tym z Komisją Europejską.

Dalsze informacje: