Bezpieczniej w internecie

W uroczystym otwarciu Centrum, powstałego przy biurze Europolu w Hadze (Holandia), weźmie udział Cecilia Malmström, komisarz UE do spraw wewnętrznych.

– Centrum znacznie poprawi zdolności UE w zakresie zwalczania cyberprzestępczości oraz w zakresie ochrony internetu, który powinien pozostać bezpłatny, otwarty i bezpieczny. Przestępcy internetowi są sprytni i natychmiast wykorzystują nowe technologie do nielegalnych celów. Dzięki Centrum zyskamy nad nimi przewagę, będziemy od nich szybsi, dzięki czemu będziemy mogli zapobiegać ich przestępstwom i je zwalczać – mówi komisarz Malmström.

Dochodzenia w sprawie oszustw internetowych, przemocy wobec dzieci w internecie i innych cyberprzestępstw dotyczą zazwyczaj setek ofiar, a także podejrzanych w wielu różnych częściach świata. Policja krajowa nie jest w stanie samodzielnie przeprowadzić operacji zakrojonych na tak dużą skalę.

Otwarcie Centrum oznacza odejście od dotychczasowego podejścia UE do problemu cyberprzestępczości. Przede wszystkim działania Centrum będą w większym stopniu opierać się na przewidywaniach i będą miały bardziej wszechstronny charakter. Centrum pozwoli gromadzić wiedzę i informacje, będzie wspierać dochodzenia w sprawach karnych oraz propagować jednolite rozwiązania w całej UE.

Centrum będzie się koncentrować na nielegalnych działaniach zorganizowanych grup przestępczych w internecie, w szczególności na atakach wymierzonych w bankowość elektroniczną i wszelkiego rodzaju internetowe transakcje finansowe, na przemocy seksualnej wobec dzieci w internecie oraz na przestępstwach dotyczących kluczowej infrastruktury i systemów informacyjnych w UE.

Centrum będzie również wspierać badania, rozwój oraz działania na rzecz rozszerzenia możliwości organów ścigania, sędziów i prokuratorów. Będzie ono również sporządzać oceny zagrożenia, obejmujące analizę tendencji, prognozy i wczesne ostrzeganie. Aby poprawić skuteczność rozbijania siatek przestępców działających w internecie i ścigania podejrzanych, Centrum będzie gromadzić i przetwarzać dane dotyczące cyberprzestępczości i zapewni pomoc techniczną organom ścigania w państwach członkowskich. Będzie im udzielać wsparcia operacyjnego (np. w przypadku ingerencji, oszustw, przemocy seksualnej wobec dzieci w internecie itd.) oraz służyć specjalistyczną wiedzą techniczną, analityczną i kryminalistyczną w ramach wspólnych dochodzeń unijnych.

źródło i więcej informacji: Link