Bardziej przejrzyste Airbnb

Komisja Europejska ogłosiła, że w wyniku negocjacji z Airbnb platforma ta ulepszyła i w pełni wyjaśniła sposób, w jaki przedstawia konsumentom oferty zakwaterowania, które są obecnie zgodne z normami określonymi w unijnym prawie ochrony konsumentów.

Věra Jourová , komisarz do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci, powiedziała: – W te wakacje Europejczycy dostaną to, co widzą, rezerwując zakwaterowanie. Porównywanie i rezerwowanie hotelu lub innego zakwaterowania przez internet stało się szybkie i łatwe. Konsumenci mogą teraz mieć pewność, że cena wyświetlona na głównej stronie to cena, którą ostatecznie zapłacą. Jestem bardzo zadowolona, że Airbnb wyraziło gotowość do współpracy z Komisją Europejską i organami krajowymi ds. ochrony konsumentów nad ulepszeniem zasad funkcjonowania swojej platformy. Spodziewam się, że inne platformy wezmą przykład z Airbnb.

Airbnb uwzględniło wszystkie żądania Komisji Europejskiej i organów krajowych ds. ochrony konsumentów, którymi koordynował norweski organ ds. ochrony konsumentów, i w pełni dostosowało swoje praktyki i warunki do przepisów UE w dziedzinie ochrony konsumentów.

Najważniejsze ulepszenia i zmiany:

  • Podczas wyszukiwania zakwaterowania w konkretnych datach użytkownicy widzą na stronie wyników całkowitą cenę, w tym wszystkie obowiązkowe opłaty i koszty (takie jak opłaty za usługi i sprzątanie oraz lokalne podatki). Na ostatniej stronie nie wyświetlają się żadne niezapowiedziane obowiązkowe opłaty.
  • Airbnb wyraźnie rozróżnia między prywatnymi a profesjonalnymi gospodarzami.
  • Na swojej stronie internetowej Airbnb zapewnia łatwo dostępny link do platformy internetowego rozstrzygania sporów oraz dostarcza wszelkich niezbędnych informacji dotyczących rozstrzygania sporów.

Airbnb zmieniło również warunki świadczenia usług:

  • Wyjaśnia, że użytkownicy mogą wnieść sprawę przeciwko Airbnb przed sąd w swoim kraju zamieszkania .
  • Przestrzega podstawowych praw użytkowników do pozwania gospodarza w przypadku poniesienia szkody osobistej lub innych szkód .
  • Zobowiązuje się, że nie będzie jednostronnie zmieniać warunków umowy bez uprzedniego, jasnego poinformowania o tym użytkowników oraz bez umożliwienia im rozwiązania umowy.

Kontekst

Sieć współpracy w zakresie ochrony konsumentów przeprowadziła wspólną ocenę praktyk Airbnb i warunków świadczenia usług przez tę platformę, przy wsparciu Komisji Europejskiej i pod kierownictwem norweskiego urzędu ds. ochrony konsumentów. Ocenę rozpoczęto w lipcu 2018 r.

Unijne rozporządzenie w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów zrzesza organy krajowe ds. ochrony konsumentów w paneuropejską sieć odpowiedzialną za egzekwowanie przepisów. Na tej podstawie organ krajowy w każdym państwie UE może zwrócić się o pomoc do innych organów w innym państwie UE, aby powstrzymać w ten sposób transgraniczne naruszanie unijnego prawa ochrony konsumentów.

Współpracę można rozpocząć w celu egzekwowania różnych unijnych przepisów ochrony konsumentów, takich jak dyrektywa o nieuczciwych praktykach handlowych, dyrektywa w sprawie praw konsumentów lub dyrektywa w sprawie nieuczciwych warunków w umowach.