Bałkany Zachodnie coraz bliżej UE

Szefowie rządów, ministrowie spraw zagranicznych, ministrowie gospodarki oraz ministrowie spraw wewnętrznych z Bałkanów Zachodnich, wraz z ich odpowiednikami z kilku państw członkowskich UE oraz wysokimi rangą przedstawicielami UE, spotkali się w dniach 4-5 lipca w Poznaniu w celu wzmocnienia współpracy regionalnej pomiędzy partnerami z Bałkanów Zachodnich oraz między regionem a Unią Europejską, a także w celu dalszego rozwoju procesu integracji europejskiej Bałkanów Zachodnich.

Wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, wiceprzewodnicząca Federica Mogherini powiedziała: „Nasze zaangażowanie w sprawy Bałkanów Zachodnich jest priorytetem. Dzisiaj wszystkich sześcioro partnerów na Bałkanach Zachodnich jest bliżej Unii Europejskiej niż na początku naszej kadencji blisko 5 lat temu Perspektywa europejska pozostaje siłą napędową zmian w regionie. Współpraca regionalna, dobre stosunki sąsiedzkie i pojednanie mają kluczowe znaczenie i wspierają integrację Bałkanów Zachodnich z UE. ”

Johannes Hahn , komisarz ds. europejskiej polityki sąsiedztwa i negocjacji w sprawie rozszerzenia, skomentował: „Zintensyfikujemy naszą pracę na rzecz modernizacji infrastruktury, wspierania digitalizacji, inwestowania w zielony wzrost gospodarczy i gospodarkę obiegową. Programy UE przyniosą wymierne korzyści mieszkańcom Bałkanów Zachodnich i są kolejnym kamieniem milowym dla naszych jeszcze bliższych związków z regionem. ”

Bałkany Zachodnie bliżej Unii

Violeta Bulc , komisarz ds. transportu, dodała: „Jestem bardzo zadowolona z zatwierdzenia kilku projektów regionalnych, w zakresie współpracy transportowej. Poprawią one bezpieczeństwo na drogach i wydajność kolei, skrócą czas podróży i koszty transportu oraz usuną zatory komunikacyjne. Lepsza łączność oznacza wsparcie dla codziennego życia ludzi w regionie i przybliżanie ich do UE. ”