Autobusy pod ochroną
– Dotrzymaliśmy obietnicy:dzięki temu rozporządzeniu unijne prawa pasażerów dotyczą teraz również transportu autobusowego i autokarowego.Unia Europejska jest pierwszym miejscem na świecie, w którym obowiązuje pełen zbiór praw pasażerów dotyczący wszystkich środków transportu – mówi wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Siim Kallas, który odpowiada za transport.

Rozporządzenie dotyczące transportu autobusowego i autokarowego zawiera podobne prawa pasażerów, jak w przypadku transportu lotniczego, kolejowego i wodnego, a mianowicie:

– niedyskryminację ze względu na obywatelstwo w odniesieniu do cen przejazdu i innych warunków umownych;
– niedyskryminujące traktowanie osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Obejmuje to zwłaszcza bezpłatną pomoc zarówno na wyznaczonych terminalach autobusowych, jak i w autobusach i autokarach, a także odszkodowanie za utratę lub uszkodzenie sprzętu służącego tym osobom do poruszania się;
– odpowiednie informacje dostępne dla wszystkich pasażerów przed podróżą i w jej trakcie, jak również ogólne informacje dotyczące praw pasażerów zamieszczane na terminalach autobusowych oraz w internecie;
– zwrot pełnego kosztu biletu lub zmianę trasy w przypadku nadkompletu bądź odwołania lub opóźnienia przejazdu o ponad 2 godziny w stosunku do planowanej godziny odjazdu (dotyczy to wyłącznie przejazdów na trasach przekraczających 250 km);
– oprócz zwrotu pełnego kosztu biletu w przypadku nadkompletu, odwołania lub opóźnienia wynoszącego ponad 2 godziny w stosunku do planowanej godziny odjazdu – odszkodowanie w wysokości 50 proc. ceny biletu, jeżeli przewoźnik autobusowy lub autokarowy nie zaproponuje pasażerowi wyboru między zwrotem kosztu a zmianą trasy (dotyczy to wyłącznie przejazdów na trasach przekraczających 250 km);
– odpowiednią pomoc (przekąski, posiłki, napoje oraz ewentualne zakwaterowanie) w razie odwołania lub opóźnienia wynoszącego ponad 90 minut w przypadku podróży o czasie dłuższym niż trzy godziny (dotyczy to wyłącznie przejazdów na trasach przekraczających 250 km);
– odszkodowanie w związku ze śmiercią, odniesieniem obrażeń bądź utratą lub uszkodzeniem bagażu, jeżeli ich przyczyną jest wypadek drogowy;
– mechanizm rozpatrywania skarg ustanowiony przez przewoźników autobusowych i autokarowych oraz dostępny wszystkim pasażerom;
– ustanowienie niezależnych organów krajowych w każdym państwie członkowskim UE, które będą egzekwować stosowanie rozporządzenia i które mogą, w razie potrzeby, nakładać kary.

Jesienią 2013 r. odbędzie się pierwsze spotkanie Komisji Europejskiej z organami krajowymi poświęcone koordynacji stosowania przepisów w dziedzinie praw pasażerów autobusów i autokarów.

źródło: Link