Aktywizacja osób w wieku 45+
Konkurs inicjatyw organizacji pozarządowych – projekty z obszaru: wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy – Aktywizacja społeczno-ekonomiczna osób w wieku 45+

Celem jest promocja idei zarządzania wiekiem, poprzez działania (tj. kampanie uświadamiające, konferencje, publikacje, szkolenia) na rzecz aktywizacji społeczno-ekonomicznej osób w wieku 45+

Kto może wziąć udział w konkursie: organizacje pozarządowe

Dofinansowywane działania: Działania uświadamiające takie jak kampanie, spotkania, szkolenia, treningi na temat aktywizacji społeczno-ekonomicznej osób w wieku 45+

Budżet: 300 000,00 zł

Termin składania wniosków: 10 kwietnia 2012 r.

Koordynator
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa
Tel.: 22-661-10-00 Fax: (22) 693-40-51
Email: info@mpips.gov.pl
Strona www
Jolanta Fedak