VentureEU

Europa szczyci się bogactwem talentów, światowej klasy naukowców i wykwalifikowanych przedsiębiorców, jednak zamieniając tę doskonałość w sukces, mogłaby osiągnąć jeszcze lepsze wyniki. Dostęp do kapitału wysokiego ryzyka w celu innowacji odgrywa tutaj kluczową rolę. Komisja i EFI ogłosiły sześć funduszy, które otrzymają wsparcie UE w ramach inwestycji w rynek kapitału wysokiego ryzyka. Fundusze, wsparte przez środki UE w kwocie 410 mln euro, mają zebrać do 2,1 mld euro inwestycji publicznych i prywatnych. Oczekuje się, że to z kolei uruchomi szacowane 6,5 mld euro nowych inwestycji w innowacyjne przedsiębiorstwa typu start-up i scale-up w Europie, podwajając ilość dostępnego obecnie w Europe kapitału wysokiego ryzyka.

Jyrki Katainen, wiceprzewodniczący Komisji ds. miejsc pracy, wzrostu, inwestycji i konkurencyjności, powiedział: – W kapitale wysokiego ryzyka, rozmiar ma znaczenie! Dzięki VentureEU wielu innowacyjnych przedsiębiorców w Europie zrealizuje inwestycje, których potrzebują, aby wprowadzać innowacje i odnieść sukces na skalę światową. Oznacza to więcej miejsc pracy i większy wzrost gospodarczy w Europie.

Carlos Moedas, komisarz ds. badań, nauki i innowacji, dodał: – VentureEU stanowi kluczowy element uruchomionej przez nas trzy lata temu strategii otwartej innowacji. Konieczne jest, aby Europa pozostała potęgą gospodarczą i liderem w dziedzinie przemysłu.

Elżbieta Bieńkowska, komisarz do spraw rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP, stwierdziła: – VentureEU doprowadzi do zwiększenia ilości oraz średniego rozmiaru kapitału wysokiego ryzyka. Pomoże również naszym przedsiębiorstwom typu start-up o dużym potencjale pozostać i rozwijać się w Europie, w pełni korzystając z jednolitego rynku.

Pier Luigi Gilbert, dyrektor generalny EFI, dodał: – VentureEU jest ważnym dodatkiem do europejskiego rynku kapitałowego. Mimo że do tej pory udzieliliśmy wsparcia ponad pięciuset funduszom, jest to pierwszy raz, kiedy UE stworzyła tak bezprecedensowy program. EFI jest dumny z bycia częścią tak innowacyjnej inicjatywy.

Kapitał wysokiego ryzyka (VC) ma duże znaczenie dla dobrze prosperującej unii rynków kapitałowych, mimo to jest wciąż słabo rozwinięty w Europie. W 2016 r. inwestorzy kapitału wysokiego ryzyka zainwestowali w UE około 6,5 mld euro, w porównaniu z 39,4 mld euro zainwestowanymi przez USA.

Co więcej, fundusze VC w Europie są zbyt małe – średnio 56 mln euro w UE w porównaniu z 156 mln w USA. W rezultacie przedsiębiorstwa te przenoszą się do ekosystemów, w których mają lepsze szanse na szybki rozwój. Liczba przedsiębiorstw, którym udało się uzyskać wartość rynkową ponad 1 mld dolarów, wynosiła pod koniec 2017 r. 26 przedsiębiorstw w UE, w porównaniu do 109 w USA i 59 w Chinach.

VentureEU zapewni nowe źródła finansowania, dając europejskim innowatorom możliwość przekształcenia się w wiodące przedsiębiorstwa światowe. Oczekuje się, że około 1500 przedsiębiorstw typu start-up i scale-up w całej Europie uzyska dostęp do funduszy.

UE zapewni inwestycje wyjściowe o wartości do 410 milionów euro, w tym 67 mln euro pochodzących z zasobów własnych EFI: 200 mln euro w ramach instrumentu kapitałowego InnovFin programu „Horyzontu 2020”, 105 mln euro z COSME (Europejski program na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw) oraz 105 mln euro z Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) – tzw. Planu Junckera. Pozostała część finansowania zostanie zebrana przez wybranych zarządców funduszy, głównie od niezależnych inwestorów.

Sześć funduszy zainwestuje w kilka mniejszych funduszy inwestycyjnych, obejmując projekty w co najmniej czterech krajach europejskich. Fundusze, w które dokonano inwestycji pomogą w finansowaniu MŚP i spółek o średniej kapitalizacji z różnorodnych sektorów, takich jak technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), technologie cyfrowe, nauki o życiu, technologie medyczne oraz zasobooszczędność i efektywność energetyczna.

Inwestycja UE w VentureEU będzie zarządzana przez EFI pod kontrolą Komisji. Zostanie ona wprowadzona przez sześciu profesjonalnych i doświadczonych zarządzających funduszami, zapewniających podejście oparte całkowicie na mechanizmach rynkowych. Przyciągnie to więcej inwestycji i znacznie zwiększy dostępność finansowania VC dla przedsiębiorstw typu start-up i scale-up w Europie.

Kontekst

Komisja ogłosiła utworzenie paneuropejskiego funduszu funduszy (VentureEU) w zakresie unii rynków kapitałowych oraz inicjatywy na rzecz przedsiębiorstw typu start-up i scale-up. Inicjatywa została po raz pierwszy zaproponowana przez komisarza Moedasa jako część strategii dotyczącej otwartej nauki, otwartych innowacji i otwarcia na świat w 2015 r.

W listopadzie 2016 r. Komisja wraz z EFI ogłosiła zaproszenie do wyrażenia zainteresowania, na które otrzymała siedemnaście zgłoszeń w terminie upływającym 31 stycznia 2017 r. Pierwszym krokiem Komisji była ocena wszystkich propozycji inwestycji i przeprowadzenie wstępnej selekcji bazującej na sprawdzeniu zgodności ich polityki z programem. Wkrótce po tym EFI przeprowadził swoją standardową analizę due-diligence wśród wstępnie wybranych kandydatów, z których sześciu zostało wybranych do finansowania i zaproszonych do negocjacji z EFI w 2017 r. Pierwsze dwa akty zostały podpisane dzisiaj w Brukseli między IsomerCapital i EFI oraz Axon Partners Group i EFI. Pozostałe cztery akty – Aberdeen Standard Investments, LGT, Lombard Odier Asset Management i Schroder Adveq – mają zostać sfinalizowane w trakcie 2018 r.

VentureEU jest częścią szerszego ekosystemu, który jest wprowadzany przez UE, aby umożliwić wielu innowacyjnym europejskim przedsiębiorcom stanie się liderami rynku światowego. W szczególności w ramach planu działania na rzecz unii rynków kapitałowych, Komisja zaprezentowała wykaz środków mających na celu poprawę dostępu małych i rosnących przedsiębiorstw do finansowania w celu rozwoju i tworzenia miejsc pracy. Plan inwestycyjny dla Europy również ma na celu poprawę otoczenia biznesowego w UE poprzez inteligentniejsze wykorzystanie zasobów finansowych oraz usunięcie barier dla inwestycji.

1 marca 2018 r. weszły w życie nowe przepisy w sprawie inwestowania kapitału wysokiego ryzyka (EuVECA) i funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej (EuSEF), ułatwiając zarządzającym funduszami, bez względu na ich rozmiar, prowadzenie tych funduszy oraz pozwalając większej liczbie przedsiębiorstw na korzystanie z ich inwestycji. Nowe przepisy pozwolą na wprowadzenie funduszy EuVECA i EuSEF do obrotu transgranicznego w mniej kosztowny sposób, a także ułatwią proces rejestracji.

Jak ogłoszono w odnowionej strategii polityki przemysłowej UE, Komisja bada możliwość dodatkowego wprowadzenia europejskiego działania scale-up dla kapitału wysokiego ryzyka (ESCALAR), w celu zwiększenia możliwości inwestycyjnych funduszy venture capital.

W listopadzie 2016 r. Komisja przedstawiła wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie niewypłacalności przedsiębiorstw, którego zasadniczym przedmiotem jest ułatwienie wczesnej restrukturyzacji i zaoferowanie przedsiębiorstwom drugiej szansy.

Komisja pracuje również nad wprowadzeniem w życie skutecznego, jednolitego unijnego obszaru VAT. Obejmuje to niedawny wniosek mający na celu ukierunkowanie działań w ramach pomocy MŚP prowadzącym działalność transgraniczną w UE. Nowe przepisy zostały także uzgodnione na szczeblu UE, co powinno uprościć obowiązki dotyczące VAT tysiącom MŚP sprzedającym towary przez internet w całej Unii.