Edukacja dla dzieci

Komisarz Christos Styliandes na inaugurację kampanii społecznej #EUEducationEmpowers powiedział „Edukacja ratuje życie w niebezpieczeństwie, a także wyposaża dziewczynki i chłopców w życiowe umiejętności na przyszłość”. Komisja Europejska stworzyła projekt, który ma za zadanie pokazać działania Unii Europejskiej w celu poprawienia dostępu do edukacji dzieciom, znajdującym się w obszarach dotkniętych kryzysami humanitarnymi.

Kampania #EUEducationEmpowers miała swój początek w połowie grudnia 2017 r. i ma potrwać do końca lutego tego roku. W jej skład wchodzą: projekcje kinowe filmów krótkometrażowych, reklamy i promocja w mediach społecznościowych. Głównym celem kampanii jest uświadomienie odbiorcy, jak ogromne znaczenie dla dzieci ma edukacja w tak kryzysowych sytuacjach, jak kryzys humanitarny, w którym się znaleźli. Poprzez edukację dzieci mają szansę na rozwój swoich umiejętności, jak i zachowanie poczucia bezpieczeństwa oraz normalności.

W latach 2012-2017 UE wydała ponad 200 mln euro na edukację w miejscach dotkniętych kryzysami. Pomocą objęto ponad 4,7 mln dzieci w 52 krajach świata. Unijne fundusze pozwoliły najmłodszym na dostęp do formalnej i nieformalnej edukacji oraz materiałów edukacyjnych, wsparły również szkolenia nauczycieli i opiekunów.

W 2018 roku Unia przeznaczy na edukację w sytuacjach kryzysowych aż 8 proc. kwoty ustanowionej na pomoc humanitarną – to największa jak do tej pory relokacja funduszy na ten cel.

Więcej informacji: https://ec.europa.eu/echo/index_en