50 tysięcy za innowacyjność

23 marca Komisja Europejska oficjalnie zainaugurowała w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku tegoroczną edycję Europejskiego Konkursu na Innowacje Społeczne. Na rozpoczęcie trzeciej już edycji konkursu Komisja wybrała Gdańsk z racji wyjątkowej symboliki dla tego projektu.

Główną rolą innowacji społecznych są zmiany zachodzące dzięki wprowadzaniu w życie oryginalnych, realizowanych z zaangażowaniem projektów, a ich celem jest generowanie wzrostu w społeczeństwie. Komisja Europejska jest świadoma potencjału drzemiącego w obywatelach, stąd konkurs, który ma na celu znalezienie osób i organizacji o przedsiębiorczych i nowatorskie pomysłach, oraz wcielenie ich wizji w życie.

W obliczu szybko zmieniającej się rzeczywistości, także modele wzrostu powinny dostosowywać się do współczesnego społeczeństwa, w celu zaspokojenia niedoboru, wciąż mocno obecnego w europejskiej rzeczywistości, stąd tematem tegorocznego edycji są “Nowe ścieżki wzrostu”. Ma to na celu znalezienie projektów przedstawiających nowe modele wzrostu ukierunkowane nie tylko zysk finansowy, lecz także lepszą jakość życia obywateli oraz działania rządów i przedsiębiorstw.

Poprzez konkurs wsparte zostaną kreatywne i możliwe do zrealizowania idee, które zmienią sposób funkcjonowania i współdziałania europejskich gospodarek i społeczeństw. Innowacyjne pomysły będą przekształcone w konkretne projekty, a następnie w rzeczywiste przedsięwzięcia biznesowe.

Tematyka projektów, których poszukuje Komisja Europejska to m.in.:

1. Ekonomia dzielenia się – pomysły stawiające pod znakiem zapytania założenia, na których zbudowany jest współczesny model gospodarczy;
2. Modele zaopatrzenia i produkcji – pomysły kwestionujące modele łańcucha dostaw, produkcji i dystrybucji lub też sposób wykorzystania produktów i usług;
3. Nowe technologie – nowe pomysły technologiczne lub pomysły na lepsze wykorzystanie istniejących technologii dla dobra społeczeństwa
4. Rozwiązania dla wyzwań przyszłości, np. starzejącego się społeczeństwa, zmian klimatu lub bezpieczeństwa dostaw żywności.

W konkursie startować mogą aplikacje pochodzące ze wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej oraz krajów uczestniczących w programie Horyzont 2020. Innowacje społeczne znajdują się w centrum tego przedsięwzięcia.

Najbardziej obiecujące aplikacje zostaną wytypowane do półfinału, a stojące za nimi zespoły zostaną zaproszone we wrześniu do akademii innowacji społecznych w Wiedniu, gdzie będą pracować nad swoimi projektami. W listopadzie tego roku, podczas ceremonii w Brukseli, trzem najlepszym projektom zostaną przyznane trzy równe nagrody w wysokości 50,000 euro.

Termin zgłoszeń mija w piątek, 8 maja 2015 o godz. 12:00 czasu brukselskiego.

W zeszłym do konkursu zgłoszono 1254 pomysły z 35 krajów. Jedną z trzech głównych nagród otrzymał projekt QUID– modowy start-up tworzący ubrania z pozostałości materiałów pozyskiwanych od głównych włoskich marek. Do szycia ubrań zatrudniane są kobiety pochodzące z wykluczonych środowisk.

Więcej informacji:

1. Europejski Konkurs na Innowacje Społeczne
2. Pytania dotyczące Konkursu można kierować na adres: info@socialinnovationprize.eu.
3. Twitter: @EUSocialInnov #diogochallenge