“4-MA” na cenzurowanym!
4-metyloamfetamina, w skrócie 4-MA, jest już nielegalna w 10 państwach UE (Austria, Cypr, Dania, Francja, Niemcy, Węgry, Irlandia, Litwa, Holandia i Wielka Brytania).

Uważa się, że w latach 2010-2012 zażycie tej substancji przyczyniło się do śmierci 21 osób w czterech państwach UE.

„4-MA jest wytwarzana i rozprowadzana przez grupy przestępcze i wiadomo, że może zabijać” – powiedziała Viviane Reding, unijna komisarz ds. sprawiedliwości. „Narkotyk ten wykryto w 15 państwach członkowskich, w 10 jest on już zakazany. Podjęcie działań na skalę UE pomoże powstrzymać jego rozpowszechnianie i szkodliwy wpływ na młodych ludzi w całej Europie.”

Dotychczas odnotowano co najmniej 21 śmiertelnych ofiar 4-MA w czterech państwach członkowskich (Belgia, Dania, Holandia i Wielka Brytania). Narkotyk ten wykryto podczas sekcji zwłok, sam lub w połączeniu z innymi substancjami, zwłaszcza amfetaminą.

Zgodnie z przedstawionym dziś projektem Komisji wytwarzanie 4-MA i wprowadzanie jej do obrotu zostałyby zakazane, a za naruszenie zakazu obowiązywałyby sankcje karne w całej Europie. Rządy UE muszą teraz zdecydować, czy wprowadzić te środki w życie. Decyzja zapadnie w wyniku głosowania większością kwalifikowaną w Radzie.

4-MA jest syntetycznym środkiem pobudzającym, którego zażycie wywołuje skutki porównywalne z działaniem amfetaminy. Substancja ta jest wytwarzana głównie w postaci proszku lub pasty, choć występuje również w formie tabletek lub płynu, najczęściej w mieszankach zawierających amfetaminę i kofeinę. 4-MA jest zwykle sprzedawana jako amfetamina i dlatego większość stosujących ją osób nie zdaje sobie sprawy, że zażywa właśnie tę substancję.

Z naukowej oceny skutków przeprowadzonej przez Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) z siedzibą w Lizbonie wynika, że 4-MA może być przyczyną poważnych działań niepożądanych, takich jak wysoka gorączka, nadciśnienie tętnicze, anoreksja, mdłości, ból głowy, bezsenność, paranoja, lęk i depresja.

źródło i więcej informacji:
Link