3 mld euro dla Ukrainy

KE wypłaciła pierwszą ratę w wysokości 3 mld euro z pakietu pomocy makrofinansowej+ (MFA+) o wartości do 18 mld euro dla Ukrainy. Jest to następstwem szybkiego przyjęcia i wejścia w życie rozporządzenia MFA+ w połowie grudnia 2022 r., w niecałe dwa miesiące po wniosku Rady Europejskiej na posiedzeniu w dniach 20–21 października 2022 r.

Co to jest pakiet MFA+ i jak działa?

Dzięki stabilnemu, regularnemu i przewidywalnemu wsparciu finansowemu w wysokości do 18 mld euro na 2023 r. w ramach tego instrumentu, Ukraina będzie mogła nadal wypłacać wynagrodzenia i emerytury oraz utrzymywać podstawowe usługi publiczne, takie jak szpitale, szkoły i mieszkania dla relokowanych osób . Pozwoli także Ukrainie zapewnić stabilność makroekonomiczną i odbudować zniszczoną przez Rosję podczas jej agresji infrastrukturę krytyczną, taką jak infrastruktura energetyczna, wodociągi, sieci transportowe, drogi i mosty.

W porównaniu ze standardowymi operacjami MFA oraz w celu odzwierciedlenia obecnej sytuacji na Ukrainie, instrument MFA+ oferuje Ukrainie większą elastyczność i korzystniejsze warunki zaciągania pożyczek. Ukraina będzie musiała spłacać bardzo preferencyjne pożyczki przez okres do 35 lat, począwszy od 2033 r. W ramach dalszego wyrazu solidarności UE zaoferowała również pokrycie kosztów odsetek dla Ukrainy, co w razie potrzeby będzie wsparte dodatkowymi wpłatami ze strony państw członkowskich do budżetu UE. Państwa członkowskie UE i państwa trzecie będą ponadto mogły wnosić do tego instrumentu dodatkowe środki finansowe, które zostaną wykorzystane jako dotacje, jeśli sobie tego życzą. Środki zostaną następnie przekazane za pośrednictwem budżetu UE, co pozwoli Ukrainie otrzymać wsparcie w skoordynowany sposób.

Finansowanie pomoże Ukrainie zaspokoić jej pilne krótkoterminowe potrzeby finansowe. Towarzyszą mu reformy oraz wymogi sprawozdawcze w celu zapewnienia przejrzystego i efektywnego wykorzystania funduszy. Zostały one określone w protokole ustaleń między Ukrainą a Komisją, który wszedł w życie 16 stycznia 2023 r. Uzgodnione warunki polityczne mają na celu wzmocnienie instytucji Ukrainy i przygotowanie gruntu pod udaną odbudowę, a także wspieranie Ukrainy na jej europejskiej ścieżce. 20 docelowych warunków politycznych, które Ukraina i Komisja uznają za możliwe do spełnienia do końca 2023 r., dotyczą czterech obszarów polityki: stabilności makrofinansowej, reform strukturalnych i dobrych rządów, praworządności i zwalczania korupcji oraz energii.

Wspieranie Ukrainy w zaspokajaniu jej potrzeb finansowych w obliczu rosyjskiej agresji jest zarówno kluczowe, jak i pilne. Dzisiejsza wypłata pierwszych 3 mld euro z maksymalnie 18 mld euro wsparcia makrofinansowego uzgodnionego w grudniu pokazuje, że Komisja działa z najwyższą szybkością i determinacją.

Przewodnicząca Ursula von der Leyen

Ta wypłata ponownie potwierdza jedność Europy i zaangażowanie we wspieranie Ukrainy w obliczu nieustającej agresji Rosji, aby pomóc temu krajowi w zaspokojeniu najpilniejszych codziennych potrzeb i przetrwaniu mroźnej zimy. Jest to pierwsza z serii regularnych płatności, które UE będzie przekazywać Ukrainie w 2023 r., z zastrzeżeniem warunków związanych z reformami w obszarach takich jak zwalczanie nadużyć finansowych i korupcji oraz wzmacnianie praworządności. Brutalna inwazja Rosji jest druzgocąca dla narodu ukraińskiego i jego struktury społeczno-gospodarczej: UE będzie wspierać Ukrainę tak długo, jak to będzie konieczne.

Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący wykonawczy ds. gospodarki, która służy ludziom

Dzięki tej pierwszej wypłacie w wysokości 3 mld euro, UE wywiązuje się z naszych zobowiązań dotyczących zapewnienia zorganizowanego i przewidywalnego wsparcia dla Ukrainy w 2023 r. Poprzez naszą ujednoliconą strategię finansowania, wykorzystujemy naszą zdolność finansową na rynkach kapitałowych, aby udzielać tego wsparcia na najkorzystniejszych warunkach, z korzyścią dla Ukrainy.

Johannes Hahn, komisarz ds. budżetu i administracji

Duch narodu ukraińskiego jest niezłomny, ale ciągła agresja Rosji pozostawiła całe miasta w gruzach. Dzisiejsza wypłata 3 mld euro pomoże krajowi w utrzymaniu podstawowych funkcji państwa, przywróceniu infrastruktury krytycznej i zapewnieniu stabilności makroekonomicznej. To pierwsza wypłata pomocy makrofinansowej w wysokości do 18 miliardów euro, której będziemy udzielać przez cały 2023 rok: świadectwo naszej niezachwianej solidarności i wsparcia dla Ukrainy.

Paolo Gentiloni, komisarz ds. gospodarki

Przyszłe płatności na rzecz Ukrainy w ramach instrumentu MFA+ w wysokości 1,5 mld euro miesięcznie będą kontynuowane od marca i będą uzależnione od zadowalających postępów we wdrażaniu uzgodnionych warunków, a także stałego przestrzegania wymogów sprawozdawczych.