25 lat Erasmusa
Przez kolejne lata zasięg i cele programu poszerzały się, jednak główne idee pozostają te same: rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami, promocja mobilności młodych Europejczyków i kadry uniwersyteckiej, stworzenie uczelniom możliwości udziału w projektach wielostronnych.

Dla uczestników Erasmusa wyjazd na studia na zagraniczną uczelnię to nie tylko okazja do poszerzenia wiedzy i poprawienia znajomości języków czy zdobycia nowych umiejętności, ułatwiających poruszanie się na rynku pracy, lecz także możliwość poznania historii i kultury innych krajów.

Potrzebę rozwoju programu Erasmus doskonale ujął Umberto Eco w wywiadzie publikowanym w Gazecie Wyborczej 26 stycznia 2012: To właśnie Erasmus stworzył pierwsze pokolenie młodych Europejczyków. (…) Konieczność spędzenia pewnego czasu w innych krajach Unii powinna być obowiązkowa nie tylko dla studentów, ale i dla taksówkarzy, hydraulików, robotników.

Od 1998 roku Polska bierze udział w programie Erasmus, stanowiącego sektor większego programu „Uczenie się przez całe życie”. W obecnym roku akademickim 315 polskich uczelni posiada Kartę Uczelni Erasmusa, uprawniającą do udziału w programie.

Dla porównania, w pierwszym roku działania, było ich zaledwie 46. W roku akademickim 2010/2011 na zagraniczne studia i praktyki Erasmusa wyjechało ponad 14 000 studentów polskich uczelni. Coraz więcej młodych Europejczyków korzysta z możliwości nauki za granicą w trakcie studiów.

„Pokolenie Erasmusa” potwierdza, że to doświadczenie pomaga w rozwoju naukowym i osobistym, a także ułatwia znalezienie pracy po studiach – komentuje ten fakt Androulla Vassiliou, Komisarz UE ds. Edukacji, Kultury, Wielojęzyczności i Młodzieży. Natomiast minister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Barbara Kudrycka podkreśla potrzebę otwarcia programu Erasmus dla studentów z państw Partnerstwa Wschodniego, czyli Ukrainy, Mołdawii, Białorusi, Gruzji, Armenii i Azerbejdżanu.

W ostatnich latach Polska zajmowała pierwsze miejsce wśród krajów uczestniczących w programie pod względem liczby wyjazdów pracowników uczelni. W roku 2010/2011 z możliwości wyjazdu skorzystało 5215 osób, by prowadzić zajęcia na zagranicznych uczelniach bądź też uczestniczyć w szkoleniach dla kadry uniwersyteckiej. Świadczy to nie tylko o aktywności naszych wykładowców i dobrym poziomie prowadzonych przez nich zajęć, ale także o tym, że są chętnie przyjmowani przez zagraniczne uczelnie.

Obchody 25-lecia programu Erasmus, jakie w 2012 roku odbywają się w Polsce, zostały objęte honorowym patronatem Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W obchody aktywnie zaangażowane będą różne podmioty, w tym m.in. Komisja Europejska, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, instytucje publiczne, szkoły wyższe, organizacje i stowarzyszenia studenckie.

Wydarzenia organizowane są głównie przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji — Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie”.

Program obchodów w Polsce otwiera akcja sadzenia „Lasu Erasmusa”. Studenci zrzeszeni w międzynarodowym stowarzyszeniu Erasmus Student Network we współpracy Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych w kwietniu 2012 posadzą rekordową liczbę 25 000 sadzonek na terenie 12 Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych. Pierwsze 3 000 drzew zasadzone zostanie w okręgu warszawskim – 15 kwietnia 2012 r. w Nadleśnictwie Celestynów.