Zwolnione innowacje
UE nadal utrzymuje wyraźną przewagę nad szybko rozwijającymi się gospodarkami Chin, Brazylii, Indii, Rosji i Republiki Południowej Afryki. Chiny jednak stale zwiększają swoją innowacyjność i stopniowo nadrabiają zaległości. W obrębie UE swoją wiodącą pozycję w ogólnym rankingu potwierdza Szwecja, a niewiele gorzej radzą sobie Dania, Niemcy i Finlandia (pełny ranking znajduje się poniżej). Działania przedsiębiorstw na rzecz innowacji są istotnym czynnikiem prowadzącym do osiągnięcia czołowych pozycji zarówno na poziomie UE, jak i w skali międzynarodowej. – Tegoroczne wyniki stanowią wyraźny sygnał, że należy zintensyfikować wysiłki w celu zwiększenia innowacji. Jeżeli chcemy nadrobić opóźnienia wobec naszych głównych partnerów gospodarczych i przezwyciężyć obecny kryzys, należy poświęcić szczególną uwagę innowacjom. W szczególności liczę na przedsiębiorstwa, ponieważ dowiodły one, że dla sukcesów w dziedzinie innowacji ich rola jest kluczowa. Jednakże sukcesy nowopowstających firm w innych częściach świata pokazują, że w Europie nadal trzeba się wiele nauczyć – powiedział wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej i komisarz ds. przemysłu i przedsiębiorczości, Antonio Tajani. – Potrzebujemy zrównoważonych krajowych systemów badań i innowacji, które zapewnią otoczenie sprzyjające innowacjom w biznesie. Tabela wyników wskazuje również na opóźnienia w stosunku do USA pod względem badań najbardziej zaawansowanych. Europejskiej przestrzeni badawczej potrzeba pilnie zwiększenia konkurencyjności, osiągania lepszych wyników, przyciągania i zatrzymywania największych światowych talentów – powiedziała Máire Geoghegan-Quinn, komisarz ds. badań, innowacji i nauki. Pełen tekst sprawozdania jest dostępny na stronach internetowych: Link oraz Link Aby zapoznać się z podsumowaniem indywidualnych wyników w dziedzinie innowacyjności dla wszystkich 27 państw członkowskich oraz innych krajów europejskich – zob. Link Dane dotyczące badań dla poszczególnych krajów: Link