ZMIANA ORZECZENIA KONKURSOWEGO

orzeczenie

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dot. orzeczenia konkursowego C-330/09 Skoma informujemy, że obowiązujące jest orzeczenie C-161/06 Skoma. Tym samym orzeczenie C-330/09 Skoma nie będzie przedmiotem pytań konkursowych.