Zgłoś się na staż!

Komisja Europejska oferuje 5-miesięczne staże w dwóch edycjach każdego roku – od marca do lipca i od października do lutego. Stażyści pracują w pełnym wymiarze godzin i otrzymują wynagrodzenie w wysokości ok. 1000 euro miesięcznie. Warto pamiętać, że staż odbyć można nie tylko w Brukseli, ale także w Przedstawicielstwach KE we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej – w tym również w Warszawie lub Wrocławiu.

Podstawowe wymagania to: dyplom ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich, znajomość jednego z oficjalnych języków UE (np. polskiego) oraz jednego z języków roboczych KE (angielski, francuski, niemiecki na poziomie co najmniej C1). Nie trzeba być absolwentem politologii ani europeistyki – każdy może wybrać coś dla siebie z szerokiej oferty stażów w KE.

Procedura naboru jest przejrzysta i nieskomplikowana. W pierwszym etapie wystarczy zarejestrować się na stronie www.ec.europa.eu/stages i wypełnić formularz oraz przekonująco uzasadnić swoje zgłoszenie. Następnie, wybrani kandydaci zostaną poproszeni o przesłanie wersji elektronicznej dyplomów i dokumentów potwierdzających informacje podane w formularzu. Profile potwierdzonych kandydatów zostaną umieszczone w Niebieskiej Księdze (Blue Book), z której poszczególne dyrekcje i służby KE wybiorą ok. 600 osób, którym złożone zostaną propozycje odbycia stażu.

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie: www.ec.europa.eu/stages.