Zbyt wolny internet

Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Neelie Kroes powiedziała: – Po raz pierwszy różnica między deklarowaną a rzeczywistą przepustowością łączy szerokopasmowych znajduje potwierdzenie w porównywalnych i wiarygodnych danych ze wszystkich państw członkowskich UE.

Istnieją znaczne różnice na europejskich rynkach krajowych, najprawdopodobniej wynikające z praktyk reklamowych. Neelie Kroes twierdzi:Konsumenci potrzebują więcej tego rodzaju danych, pomocnych w dokonywaniu świadomych wyborów, będziemy zatem powtarzać badania. I potraktujemy te pierwsze wyniki jako dodatkowy dowód potwierdzający konieczność stworzenia prawdziwego jednolitego rynku usług internetowych.

Najważniejsze ustalenia dokonane w ramach badania:

– Sieć kablowa deklaruje najbardziej wiarygodne prędkości pobierania danych: Średnia europejska wynosząca 74 proc. kryje w sobie znaczące różnice wydajności różnych technologii. Usługi oparte na technologiach xDSL osiągnęły jedynie 63,3 proc. deklarowanych prędkości w porównaniu z wartością rzędu 91,4 proc. w przypadku telewizji kablowej i 84,4 proc. w odniesieniu do FTTx (zob. załącznik).
– W wartościach bezwzględnych średnia prędkość pobierania danych we wszystkich krajach i we wszystkich technologiach wynosiła 19,47 Mb/s w godzinach szczytu. Usługi FTTx uzyskały najwyższą prędkość na poziomie 41,02 Mb/s. Usługi kablowe osiągnęły prędkość 33,10 Mb/s, zaś usługi xDSL ze średnią 7,2 Mb/s pozostały daleko w tyle.
– Prędkości wysyłania danych są bliższe prędkościom deklarowanym. W całej Europie średnia prędkość wysyłania wynosiła 6,20 Mb/s, co stanowi 88 proc deklarowanych prędkości wysyłania. Usługi FTTx osiągnęły zdecydowanie największą prędkość wynoszącą 19,8 Mb/s. Wynika to z faktu, że w przypadku wielu usług FTTx prędkość wysyłania jest znacznie bliższa prędkości pobierania danych. Usługi sieci kablowych i usługi xDSL osiągnęły skromne wyniki odpowiednio na poziomie 3,68 Mb/s i 0,69 Mb/s.

Wyniki opierają się na pomiarze przepustowości w godzinach szczytu, który określa się jako dni robocze od godz. 19.00 do godz. 23.00 (włącznie). Są to ogólne wyniki badania próby i nie odnoszą się do faktycznej struktury rynku dostępu szerokopasmowego w każdym z krajów.

źródło i więcej informacji: Link