Zawodówki popularne i nieatrakcyjne
W całej Europie około 50 proc. uczniów wyższych klas szkół średnich uczestniczy w kształceniu i szkoleniu zawodowym, które stanowi najpopularniejszy wybór po okresie nauki obowiązkowej. Jednak jak wynika z najnowszego badania eurobarometru, tylko połowa z nich lat twierdzi, że poleciłoby ten model edukacji swoim rówieśnikom, co pokazuje potrzebę zwiększenia atrakcyjności kształcenia i szkolenia zawodowego.

Kształcenie i szkolenie zawodowe, które podejmuje prawie połowa wszystkich Europejczyków po ukończeniu obowiązkowej szkoły, ma ogólnie pozytywną opinię w większości grup wiekowych, co wynika z wysokiej jakości dostępnego na rynku szkolenia i związanych z tym lepszych perspektyw zatrudnienia.

Jednak tylko 27 proc. młodych ludzi w wieku od 15 do 24 lat twierdzi, że poleciłoby je swoim rówieśnikom, co pokazuje, że trzeba się bardziej postarać, żeby zwiększyć atrakcyjność kształcenia i szkolenia zawodowego w tej szczególnie ważnej grupie wiekowej. Takie są jedne z najważniejszych ustaleń badania „Postawy w stosunku do kształcenia i szkolenia zawodowego”, przedstawionych przez Komisję Europejską. Badanie polegało na przeprowadzeniu bezpośrednich wywiadów z 27 tys. osób na obszarze wszystkich państw członkowskich. Dostępne są wyniki badania dla poszczególnych krajów.

Jestem przekonana, że każdy z nas wolałby lecieć samolotem sterowanym przez dobrze wyszkolonego niż dobrze wykształconego pilota. Naszym celem jest połączyć we właściwych proporcjach kształcenie i praktyczne szkolenie na potrzeby życia zawodowego. Inwestowanie w kształcenie i szkolenie zawodowe to także jeden z najlepszych sposobów walki z bezrobociem wśród młodych. Organizując kursy zawodowe na wysokim poziomie, umożliwiamy młodym ludziom zdynamizowanie ich rozwoju osobistego i nabycie takich szczególnych umiejętności, które mogą być dalej przekazywane i które odpowiadają potrzebom pracodawców. Jednak pomimo swoich zalet kształcenie i szkolenie zawodowe nie przyciąga wystarczającej liczby młodych ludzi. Musimy wciąż ulepszać doradztwo zawodowe i lepiej informować młodych ludzi o zapotrzebowaniu na osoby z kwalifikacjami zawodowymi – powiedziała Androulla Vassiliou, komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży.

Według sprawozdania Eurobarometru 47 proc. obywateli UE brało lub bierze obecnie udział w kształceniu i szkoleniu zawodowym. Między poszczególnymi krajami występują jednak duże różnice. Aż 76 proc. respondentów w Holandii, 70 proc. w Słowacji i 66 proc. w Czechach miało doświadczenie z kształceniem i szkoleniem zawodowym, podczas gdy w Portugalii i Hiszpanii tylko 24 proc. a na Malcie 27 proc.

Na pytanie czy kształcenie i szkolenie zawodowe jest w ich kraju postrzegane jako atrakcyjne, 71 proc. udzieliło odpowiedzi pozytywnej, a 23 proc. negatywnej. Największą ilość odpowiedzi pozytywnych zarejestrowano na Malcie (92 proc.), w Finlandii (90 proc.) i w Austrii (88 proc.), najmniejszą w Słowenii i w Holandii (w obu po 50 proc.), na Węgrzech i w Belgii (w obu po 59 proc.).

Kształcenie i szkolenie zawodowe w Europie
W całej Europie około 50 proc. uczniów wyższych klas szkół średnich uczestniczy w kształceniu i szkoleniu zawodowym, które stanowi najpopularniejszy wybór po okresie nauki obowiązkowej. Podczas gdy istnieją duże różnice pomiędzy państwami, przeciętna liczba zapisanych uczniów spadała w ciągu ostatnich lat i sektor wymaga modernizacji, aby dalej móc zapewniać odpowiednie kształcenie. Komisja Europejska popiera ukierunkowane inwestycje oraz modernizację kształcenia i szkolenia zawodowego, ponieważ silny system ma silny wpływ na konkurencyjność i pomaga zmniejszyć liczbę uczniów przedwcześnie kończących naukę.

Współpraca europejska
W grudniu 2010 r. ministrowie edukacji z 33 państw (UE-27, Chorwacja, była jugosłowiańska republika Macedonii, Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Turcja), razem z przedstawicielami pracodawców, związków zawodowych i Komisji Europejskiej, przyjęli komunikat brugijski, pakiet środków mających na celu poprawienie jakości szkolenia zawodowego w Europie, poprzez uczynienie go bardziej dostępnym i dostosowanym do potrzeb rynku pracy (IP/10/1673). Uzgodniono wspólne cele na przyszłą dekadę i plan działań na najbliższe cztery lata. Komunikat brugijski jest najnowszą zmianą procesu kopenhaskiego na rzecz europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego.

Od 1995 r. poprzez program Leonardo da Vinci UE pomogła ponad 600 tys. młodych ludzi odbyć staż za granicą. Sfinansowała również w 110 tys. przypadków wymianę dla szkoleniowców i ponad 3 tys. projektów mających na celu modernizację sektora.

Kolejne kroki
W dniu 7 października podczas WorldSkills London 2011, największych na świecie mistrzostw kompetencji, komisarz Vassiliou przedstawi przyszłe priorytety UE w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego. Wydarzenie będzie miało miejsce od 5 do 8 października w ExCel w Londynie i zgromadzi tysiąc młodych ludzi z ponad 55 państw i regionów, którzy zmierzą się w 46 obszarach kompetencji. Program imprez Komisji Europejskiej podczas WorldSkills 2011 na stronie: link

Więcej informacji:
Pełne sprawozdanie Eurobarometru i wyniki badania dla poszczególnych krajów.
Komisja Europejska: kształcenie i szkolenie zawodowe
Komisja Europejska: program Leonardo da Vinci