Kryzys uchodźców: Komisja wskazuje drogę naprzód

UE wykazała swoją zdolność do działania w obliczu kryzysu uchodźców, decydując się na przeniesienie 160.000 osób potrzebujących ochrony międzynarodowej. Jest to ważny krok w realizacji szerszej europejskiej agendy Komisji w sprawie migracji. Teraz jest to możliwe, aby ruszyć naprzód. Ponieważ sytuacja uległa pogorszeniu, kryzys musi być zarządzany szybko, pokazując solidarność i odpowiedzialność – powiedział Przewodniczący KE Jean-Claude Juncker

Dzień po kluczowym posiedzeniu Rady ministrów spraw wewnętrznych, Komisja przedstawiła natychmiastowe działania o charakterze operacyjnym, finansowym i prawnym. Rada przyjęła zarys tego, co Komisja będzie robić dalej i co oczekuje od wszystkich państw członkowskich do zrobienia, mianowicie do wzięcia odpowiedzialności, zarówno politycznej, jak i finansowej.

Przewodniczący Juncker przedstawił swoje propozycje na wczorajszym, nadzwyczajnym i nieformalnym spotkaniu szefów państw i rządów. Powiedział: “Decyzja o przeniesienie 160.000 ludzi z najbardziej dotkniętych państw członkowskich jest historycznie pierwszym i godnym pochwały wyrazem europejskiej solidarności To nie jest koniec tej historii, jednak jest to czas na dalsze, śmiałe, zdecydowane.. i uzgodnione działania podejmowane przez Unię Europejską, jej instytucje i przez wszystkie państwa członkowskie.”

Najpilniejszą potrzebą jest wsparcie państw członkowskich w zarządzaniu wyjątkowej liczby uchodźców na ich terytorium. Wymaga to działań, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz UE. Komisja zaoferowała większe wsparcie operacyjne i budżetowe, aby pomóc najbardziej dotkniętym państwom członkowskim i krajom trzecim. Zamierza także zwiększyć środki dla odpowiednich agencji UE, takich jak Frontex, Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO), wreszcie Europol. Podejmie również kroki prawne przeciwko tym państwom członkowskim, które działają niezgodnie z prawodawstwem UE w zakresie wspólnego europejskiego systemu azylowego.

 

Środki operacyjne w zakresie wsparcia państw członkowskich:

 • Migracji Wsparcie zespołów zarządzających pracujących w “hotspotów” w celu wykonania decyzji relokacji
 • Wspólne operacje Frontex
 • Mechanizm ochrony ludności
 • Zespoły szybkiej interwencji na granicy (RABIT)
 • Ustanawianie tymczasowych kontroli granicznych w strefie Schengen
 • Ofensywa dyplomatyczna i intensyfikacja współpracy z krajami trzecimi

 

Wsparcie budżetowe:

 • Zwiększenie finansowania awaryjnego dla państw członkowskich najbardziej dotkniętych o 100 mln € na rok 2015
 • Zwiększenie środków na 2015 rok dla agencji Frontex, Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu i Europolu o 1,3 mln € na pokrycie 120 dodatkowych etatów
 • Do 2016 roku: zwiększenie finansowania awaryjnego dla najbardziej dotkniętych państw członkowskich oraz środków na Frontex, EASO i Europolu o 600 mln € na rok 2016

 

Działania legislacyjne na rzecz wspólnego europejskiego systemu azylowego

 • Stworzenie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej, oraz przedłużenie mandatu Frontex (grudzień 2015)
 • Pakiet migracyjny w tym rewizja niebieskiej karty (marzec 2016)
 • Dalsza reforma rozporządzenia dublińskiego (marzec 2016)
 • Propozycja na zorganizowany system w zakresie przesiedleń (marzec 2016)

 

Nadzwyczajny szczyt głów państw w sprawie fali uchodźców:

Po niemal siedmiu godzinach rozmów, przed godziną 1 w nocy ze środy na czwartek zakończył się w Brukseli nadzwyczajny szczyt UE ws. kryzysu migracyjnego. Szef Rady Europejskiej poinformował, że kraje Wspólnoty zdecydowały się przekazać dodatkowy miliard euro na pomoc uchodźcom oraz że największa fala imigrantów dopiero przed Europą.

 

Linki: