Zaproszenie na seminarium
Intencją spotkania jest pokazanie dorobku transnarodowej współpracy przez prezentację najciekawszych projektów realizowanych przy udziale instytucji z naszego regionu. Przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przekażą informacje związane z przyszłością programu. Dodatkowo będzie możliwość zadawania pytań i zgłaszania propozycji dotyczących nowego programu przedstawicielom Ministerstwa.

Zaproszenie jest kierowane w szczególności do potencjalnych beneficjentów z województwa pomorskiego, ale mile widziani będą również zainteresowani programem z innych regionów.

Spotkanie odbędzie się 11 września 2013 roku w Gdyni, w Hotelu Nadmorskim, przy ul. Ejsmonda 2, w godzinach 9.00-14.00 (http://nadmorski.pl/).

Udział w spotkaniu jest nieodpłatny. Rejestracja odbywa się przez stronę internetową www.europasrodkowa.gov.pl od 5 sierpnia br.

W związku z ograniczoną liczbą miejsc prosimy o udział maksymalnie jednej osoby z Państwa instytucji. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Referatu Europejskiej Współpracy Terytorialnej, zlokalizowanego w Departamencie Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (www.ewt.pomorskie.eu).

źródło i więcej informacji: Link