Zapraszamy na szkolenie!
Informacje ogólne

Organizator:
Stowarzyszenie Morena
Czas: 10.06.2013 – w godzinach 10:00-19:00
11.06.2013 – w godzinach 09:00-14:00
Miejsce: Osówek, gmina Osieczna
Termin zgłoszeń: 1 czerwca 2013

Uczestnicy
Szkolenie przeznaczone jest dla osób z organizacji i grup młodzieżowych działających na terenie woj. pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, które planują organizować projekty i wnioskować do Narodowej Agencji Programu „Młodzież w Działaniu” o fundusze na ich realizację. Preferowane będą osoby, które są bezpośrednio zaangażowane w realizację projektu. Do wzięcia udziału w szkoleniu zapraszamy – po 2-4 osoby z organizacji / grupy.

Tematyka
Szkolenie ma na celu zdobycie umiejętności z zakresu przygotowania projektów do Programu „Młodzież w Działaniu” w tym – praktyczna praca z wnioskiem.
Zajęcia będą prowadzone na poziomie podstawowym w formie interaktywnych warsztatów, pozwalających na samodzielne weryfikowanie własnego poziomu wiedzy i umiejętności.
Szkolenie prowadzi trenerka Narodowej Agencji Programu „Młodzież w Działaniu” – Anna Krzeszowska-Hovanecz.

Koszty
Koszty programowe, wyżywienie i zakwaterowanie pokrywa Stowarzyszenie Morena. Uczestnik pokrywa jedynie koszty przejazdu do Osówka. Niniejsze działania są realizowane przy wsparciu Wspólnoty Europejskiej w ramach Programu „Młodzież w Działaniu”.

Zgłoszenia

Prosimy o odesłanie wypełnionego (osobno dla każdej osoby) formularza pocztą elektroniczną do Stowarzyszenia na adres: ak@morena.org.pl najpóźniej do dnia 01.06.2013r., liczy się kolejność zgłoszeń.
Osoby zakwalifikowane, zostaną o tym powiadomione do 3 czerwca 2013.