Zakupy pełne pułapek
Ze względu na zbliżający się okres zakupów świątecznych prezentów, Komisja Europejska opublikowała wyniki przeprowadzonej w całej UE kontroli stron internetowych sprzedających gry, książki, filmy i muzykę, które można pobrać na komputer lub na urządzenie przenośne. Kontrola wykazała, że w przypadku ponad 75 proc. tych stron nie są przestrzegane przepisy w zakresie ochrony konsumentów. Sytuacja ta jest szczególnie niepokojąca, jeśli chodzi o konsumentów najbardziej podatnych na zagrożenia tzn. dzieci. Aby poznać końcową cenę, użytkownicy muszą wykonać szereg kliknięć i przebrnąć przez skomplikowane warunki umowy. W efekcie dzieci często kupują produkty dołączone do darmowych – w teorii – gier.

W przypadku wystąpienia problemu skontaktowanie się z działem obsługi klienta jest często trudne, ponieważ na ponad jednej trzeciej stron internetowych brakuje danych kontaktowych. Krajowe organy odpowiedzialne ze egzekwowanie przepisów skontaktują się wkrótce z firmami, których to dotyczy, aby umożliwić im złożenie wyjaśnień lub odpowiednie skorygowanie ich stron internetowych.

Komisarz ds. zdrowia i polityki konsumenckiej Tonio Borg powiedział: Dzieci coraz sprawniej korzystają z nowych technologii i już od najmłodszych lat potrafią ściągać gry z internetu. Niemniej jednak, kiedy uzależnią się od danego produktu, trudno jest im później zachować umiar. Rodzice powinni uważać, ponieważ mimo tego, że połowa gier dostępnych na internecie jest rzekomo bezpłatna, dość szybko można otrzymać wysoki rachunek za zakup wirtualnych artykułów potrzebnych do kontynuacji gry. Ogółem wyniki przeprowadzonej przez UE akcji kontrolnej pokazują, że większość skontrolowanych stron internetowych nie zapewnia łatwego dostępu do kluczowych warunków umowy. W nadchodzących miesiącach organy krajowe będą prowadzić działania mające na celu usunięcie tych nieprawidłowości.

Wyniki

Organy krajowe z 26 państw członkowskich oraz Norwegii i Islandii skontrolowały łącznie 333 strony internetowe, w tym 159 stron sprzedających gry internetowe. Organy te oznaczyły 254 strony internetowe (76 proc.) jako wymagające dalszej kontroli, ponieważ miały wątpliwości co do ich zgodności z prawem UE w zakresie ochrony konsumentów, zwłaszcza przepisami dotyczącymi reklamy oraz kluczowych informacji o kosztach i właściwościach treści cyfrowych, które umożliwiają konsumentom dokonywanie świadomych decyzji. Spośród 55 stron internetowych sprzedających gry dla dzieci w wieku poniżej 14 lat, 71 proc. nie spełnia wymogów UE.

źródło i więcej informacji: Link