Zabawki w prezencie

Nigdy nie kupuj zabawek bez oznakowania CE

Oznakowanie CE stanowi zobowiązanie producenta zabawek, gwarantujące, że zabawka spełnia wszystkie obowiązujące normy bezpieczeństwa UE, będące jednymi z najbardziej rygorystycznych na świecie.

Nie kupuj zabawek z małymi ruchomymi częściami dla dzieci poniżej 3 roku życia.

Dla dzieci poniżej 3 roku życia szczególnie groźne mogą być zadławienia, a przecież nasze pociechy mają zwyczaj wkładania wszystkiego do buzi! Zabawki oznaczone tym symbolem nie nadają się do zabawy dla dzieci poniżej 3 roku życia.

Czytaj wszystkie instrukcje i ostrzeżenia

Zabawkowe łyżwy, rowery i skutery wymagają nadzoru ze strony rodziców oraz wyposażenie dziecka w elementy ochronne (kask). Takie zabawki, ze względu na ryzyko wypadków, nie mogą być używane w ruchu drogowym.

To nie wszystko, o czym powinni pamiętać rodzice. Więcej porad na temat bezpieczeństwa zabawek znajduje się na specjalnej stronie internetowej: Link

Kontrola oznakowania CE

Oznakowanie CE gwarantuje konsumentowi, że produkt został odpowiednio oceniony przed jego wprowadzeniem na rynek i spełnia normy bezpieczeństwa UE w zakresie zdrowia i ochrony środowiska. Organy nadzoru we wszystkich państwach członkowskich muszą zapewnić skuteczne kontrole legalnego posługiwania się oznakowaniem CE przez producentów zabawek, importerów i dystrybutorów. Są one również zachęcane przez Komisję do wzajemnej koordynacji działań w celu zapewnienia spójnej interpretacji norm, a tym samym zagwarantowania przedsiębiorcom, że rynek działa w sposób otwarty i sprawiedliwy.

Umieszczając na produkcie oznakowanie CE producent deklaruje i bierze pełną odpowiedzialność za jego zgodność z odpowiednimi wymogami prawnymi. Dzięki prawidłowemu stosowaniu oznakowania CE można zdobyć i utrzymać zaufanie konsumentów, a poważne skutki prawne i ekonomiczne nielegalnego stosowania oznakowania CE zapobiegają łamaniu prawa przez większość firm.

źródło: Link