Wznowienie handlu europejską wieprzowiną i drobiem z Koreą

W wyniku intensywnego zaangażowania na wysokim szczeblu Komisji Europejskiej i Republiki Korei państwa UE mogą obecnie łatwiej eksportować wieprzowinę i drób do Republiki Korei. Ministerstwo Rolnictwa, Żywności i Spraw Wiejskich Republiki Korei (MAFRA) podjęło decyzję o usunięciu istniejącej od dłuższego czasu bariery handlowej, która miała wpływ na eksport produktów wieprzowych i drobiowych z UE. Republika Korei uznaje rygorystyczne unijne środki regionalizacji w celu zwalczania ognisk afrykańskiego pomoru świń i wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Wiceprzewodniczący wykonawczy i komisarz do spraw handlu Valdis  Dombrovskis powiedział: – Decyzja Republiki Korei o zniesieniu ograniczeń w eksporcie wieprzowiny i drobiu z Europy powinna zwiększyć możliwości eksportowe dla sektora, który boryka się z poważnymi ograniczeniami. Wywiązujemy się z naszego zobowiązania do wspierania unijnego sektora rolnego, zapewniając jednocześnie koreańskim konsumentom możliwość czerpania korzyści z wysokiej jakości produktów UE. Z zadowoleniem przyjmujemy owocną współpracę z naszymi koreańskimi partnerami, z którymi ściśle współpracujemy w kwestiach związanych z handlem od czasu zawarcia umowy handlowej w 2011 r. Mamy nadzieję wykorzystać ten sukces, aby rozwijać podobną konstruktywną współpracę z innymi partnerami handlowymi w zakresie uznawania unijnego systemu regionalizacji.

Stella  Kyriakides, komisarz do spraw zdrowia i bezpieczeństwa żywności, powiedziała: – Ochrona zdrowia zwierząt jest dla nas kluczowym priorytetem. W UE wprowadziliśmy rygorystyczne i skuteczne środki przeciwko afrykańskiemu pomorowi świń i grypie ptaków. Wznowienie handlu między Republiką Korei a UE jest sukcesem i uznaniem tych wysiłków, które przyniosą znaczne korzyści europejskim producentom w obecnej trudnej sytuacji gospodarczej. Pozostajemy mocno zaangażowani w walkę z tymi chorobami zwierząt i kontynuację eksportu unijnych produktów spożywczych spełniających najwyższe normy i gwarancje w zakresie zdrowia zwierząt i bezpieczeństwa żywności.

Z decyzji tej skorzysta 11 państw UE, które uzyskały zezwolenie na wywóz drobiu i produktów drobiowych do Republiki Korei – Niemcy, Polska, Węgry, Belgia, Francja, Finlandia, Hiszpania, Holandia, Szwecja, Dania i Litwa oraz 14 państw członkowskich, którym zezwolono na wywóz wieprzowiny i produktów wieprzowych – Niemcy, Polska, Węgry, Belgia, Francja, Finlandia, Hiszpania, Niderlandy, Szwecja, Dania, Słowacja, Austria, Irlandia i Portugalia.

Komisja z zadowoleniem przyjmuje ten ważny krok podjęty przez Republikę Korei, ponieważ świadczy on o jej zaufaniu do unijnego systemu kontroli. Decyzja ta umożliwia bardziej stabilny handel, który sprzyja nie tylko eksporterom z UE, ale również oznacza, że koreańscy konsumenci mogą nadal korzystać z wysokiej jakości i bezpiecznych produktów wieprzowych i drobiowych z UE. Wraz z tą decyzją Republika Korei jeszcze bardziej dostosowuje swoje warunki przywozu do zobowiązań podjętych w ramach WTO oraz w ramach umowy o wolnym handlu między UE a Republiką Korei.

Do tej pory w Republice Korei obowiązywał ogólnokrajowy zakaz przywozu wieprzowiny lub drobiu z państw członkowskich UE dotkniętych afrykańskim pomorem świń lub wysoce zjadliwą grypą ptaków, mimo że UE posiada rygorystyczny system regionalizacji, w ramach którego ogniska choroby są powstrzymywane w regionie dotkniętym chorobą, aby zapobiec ich rozprzestrzenieniu na inne obszary. Poprzez uznanie unijnych środków regionalizacji, które są obecnie odzwierciedlone w zmienionych wymogach zdrowotnych dotyczących przywozu w Republice Korei, umożliwiono kontynuację wywozu z obszarów państw członkowskich UE, które są wolne od wspomnianych chorób, zamiast wprowadzać ogólnokrajowy zakaz w przypadku wystąpienia ognisk tych chorób zwierząt.

Ten środek ułatwiający handel został wprowadzony po dokonaniu przez Republikę Korei dogłębnej oceny unijnych środków kontroli regionalizacji. Po zakończeniu oceny technicznej Republika Korei stwierdziła, że handel może być nadal bezpiecznie prowadzony z obszarów wolnych od choroby znajdujących się na terytorium państw członkowskich UE dotkniętych daną chorobą.