Wzmocnione przepisy handlowe

Weszły w życie nowe zasady umożliwiające skuteczne egzekwowanie przepisów dotyczących handlu. Wzbogacą one dotychczasowy zestaw narzędzi służących ochronie interesów wspólnoty. – Unia Europejska musi być w stanie bronić się przed nieuczciwymi praktykami handlowymi – powiedział wiceprzewodniczący wykonawczy Valdis Dombrovskis.

Za sprawą aktualizacji unijnego rozporządzenia dotyczącego egzekwowania przepisów handlowych rozszerzony został katalog sytuacji, w których Unia może podjąć działania.

Egzekwowanie unijnych przepisów handlowych będzie przebiegało sprawniej dzięki wprowadzonym zmianom:

  • UE zyskała możliwość działania w celu ochrony swoich interesów handlowych zarówno na forum Światowej Organizacji Handlu (WTO), jak i w ramach stosunków opartych na umowach dwustronnych. Dotyczy to sytuacji, gdy spór handlowy zostaje zablokowany, mimo że Unia w dobrej wierze stara się przestrzegać procedur rozstrzygania sporów (rozporządzenie w poprzednim kształcie umożliwiało podjęcie działań dopiero po wyczerpaniu właściwych kroków proceduralnych).
  • Rozszerzono zakres rozporządzenia i ewentualnych środków zaradczych w ramach polityki handlowej, obejmując nimi usługi i niektóre handlowe aspekty praw własności intelektualnej (poprzednie rozporządzenie dopuszczało stosowanie środków zaradczych wyłącznie w odniesieniu do towarów).

Wiceprzewodniczący wykonawczy, komisarz do spraw handlu Valdis Dombrovskis oznajmił: – Nowe przepisy pomogą nam chronić Unię przed próbami wykorzystania naszego otwartego rynku. Będziemy przy tym dążyć do osiągnięcia naszego nadrzędnego celu, jakim jest zreformowany i dobrze funkcjonujący wielostronny zbiór przepisów, którego centralnym elementem będzie skuteczny system rozstrzygania sporów. Do tego czasu nie możemy jednak pozostać bezbronni. Wprowadzone środki pozwolą nam reagować stanowczo i asertywnie.

Zgodnie z wytycznymi politycznymi przewodniczącej Ursuli von der Leyen Komisja wzmacnia dostępne instrumenty, aby skupić się na przestrzeganiu i egzekwowaniu unijnych umów handlowych.

Zapewnienie przestrzegania zobowiązań uzgodnionych z partnerami handlowymi Unii należy do podstawowych priorytetów Komisji w obecnej kadencji. W związku z tym UE coraz bardziej skupia się na egzekwowaniu zobowiązań swoich partnerów w ramach wielostronnych, regionalnych i dwustronnych umów handlowych. Podejmując te działania, Unia będzie korzystać z dostępnych instrumentów.

Fot. AdobeStock