Wyznaczenie kursu na nadchodzący rok

W orędziu o stanie Unii wygłoszonym 14 września 2022 r. przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przedstawiła inicjatywy przewodnie, które Komisja planuje realizować w nadchodzącym roku. Wiele z nich powstało w odpowiedzi na zalecenia obywateli sformułowane podczas Konferencji w sprawie przyszłości Europy.

Oto najważniejsze inicjatywy:

  • Dalsze zdecydowane wspieranie Ukrainy i jej mieszkańców, również przez mobilizację pełnej siły jednolitego rynku UE.
  • Wspieranie Europejczyków w kryzysie energetycznym.
  • Pomoc dla biznesu, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw, aby poprawić przyszłą konkurencyjność Europy.
  • Zmniejszenie zależności UE od rosyjskich paliw kopalnych i ścisła współpraca z wiarygodnymi dostawcami.
  • Dalsze inwestycje w energię odnawialną, w szczególności w wodór.
  • Przewodzenie na arenie międzynarodowej w zakresie ochrony przyrody i przystosowania się do zmiany klimatu.
  • Dalsza obrona demokracji w Unii i na całym świecie oraz opowiadanie się za praworządnością.

Treść całego przemówienia w języku polskim można znaleźć tutaj.