WYNIKI KONKURSU WIEDZY O PRAWIE UE
Miło nam poinformować o wynikach Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Unii Europejskiej. W Konkursie wzięły udział 184 osoby z 27 uczelni wyższych:
– Uniwersytet Gdański;
– Uniwersytet Jagielloński;
– Uniwersytet Warszawski;
– Uniwersytet Szczeciński;
– Uniwersytet Zielonogórski;
– Uniwersytet Łódzki;
– Uniwersytet Opolski;
– Uniwersytet Śląski;
– Uniwersytet Wrocławski;
– Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
– Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy;
– Katolicki Uniwersytet Lubelski;
– Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie;
– Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego;
– Akademia Leona Koźmińskiego;
– Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie;
– Uczelnia Łazarskiego;
– Akademia Ignatianum;
– Akademia Pomorska;
– Uniwersytet SWPS;
– Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni;
– Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie;
– Kujawsko – Pomorska Szkoła Wyższa;
– Elbląska Uczelnia Humanistyczno – Ekonomiczna;
– Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji;
– WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa;
– University of Southampton.
Poniżej publikujemy listę laureatów i finalistów konkursu.
Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosiła: 75.
Informujemy, że osoby zainteresowane obejrzeniem swojej pracy i weryfikacją wyniku mogą to uczynić jedynie osobiście w siedzibie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Gdańsk po wcześniejszym umówieniu się.
Wszystkim laureatom i finalistom Konkursu serdecznie gratulujemy.
Do zobaczenia za rok!