Wyniki jednolitego rynku
Tabela wyników jednolitego rynku 2012/2013 ma na celu przegląd bieżącej sytuacji w poszczególnych krajach. Zawiera ona nie tylko wyniki osiągnięte przez państwa członkowskie, lecz ukazuje również przykłady trudności, jakie obywatele i przedsiębiorstwa nadal napotykają, gdy chcą korzystać z praw przysługujących im w UE.

Wciąż istnieje wiele barier w dziedzinie zabezpieczenia społecznego, prawa pobytu, uznawania kwalifikacji zawodowych i rejestracji pojazdów silnikowych. Tabela wyników jednolitego rynku odzwierciedla sukcesy i niedociągnięcia oraz pokazuje, w jakich kwestiach należy podjąć dalsze działania w każdym z państw członkowskich.

W ciągu ostatnich sześciu miesięcy państwom członkowskim udało się utrzymać przeciętny deficyt transpozycji – czyli odsetek dyrektyw dotyczących rynku wewnętrznego, które nie zostały terminowo przetransponowane do prawa krajowego — na niskim poziomie 0,6 proc. Niektóre z nich podjęły znaczny wysiłek i zdołały poprawić swoje wyniki — jest to duże osiągnięcie, zwłaszcza w kontekście obecnego kryzysu gospodarczego.

źródło i więcej informacji: Link