Wydarzenie inaugurujące nową edycję EUROPE DIRECT Gdańsk

27 września 2021 na Auli Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku odbyło się wydarzenie inaugurujące nową edycję punktu EUROPE DIRECT w Gdańsku.

Wydarzenie rozpoczęło się od przywitania gości oraz wygłoszenia przemówienia przez kierownika punktu EUROPE DIRECT Gdańsk Macieja Fortunę. Wspomnianymi gośćmi byli m.in. posłowie do Parlamentu Europejskiego Magdalena Adamowicz i Janusz Lewandowski, zastępczyni Prezydenta ds. rozwoju społecznego i równego traktowania Monika Chabior, ekonomista, specjalista ds. UE Dominik Łazarz oraz specjalista ds. UE i koordynator projektu Let’s Communicate Rafał Rolka.

_DSC0106
Fot. Monika Kozłowska  

Oficjalnemu rozpoczęciu wydarzenia towarzyszyła również mowa wstępna posła do Parlamentu Europejskiego Janusza Lewandowskiego. Wskazał, iż obecnie niezwykle istotna jest rola zjednoczonej Europy oraz podkreślił rolę punktów EUROPE DIRECT, jaką pełnią w prowadzeniu skutecznej i rzeczowej narracji unijnej oraz w kultywowaniu historii i podtrzymywaniu pamięci o fundamentach wartości Wspólnoty.

_DSC0079

Fot. Monika Kozłowska 

Głównym punktem wydarzenia było ogłoszenie nowej edycji punktu EUROPE DIRECT Gdańsk prowadzonej przez Stowarzyszenie Morena w Gdańsku.  EUROPE DIRECT ma za zadanie przybliżać odbiorcom pracę Komisji Europejskiej, prezentować wartości europejskie, prowadzić w szkołach lekcje dotyczące funkcjonowania Unii oraz organizować na wspomniany temat debaty, konferencje, seminaria oraz komentarze eksperckie. Kierownik punktu Maciej Fortuna przybliżył zebranym na inauguracji gościom rosnącą rolę punktu EUROPE DIRECT. Wskazał, iż zespół EUROPE DIRECT stale przybliża zasady funkcjonowania Unii Europejskiej mieszkańcom swojego regionu oraz dopasowuje się do dynamicznej sytuacji międzynarodowej, tak, by swoim odbiorcom niezmiennie dostarczać rzetelnych oraz aktualnych informacji dotyczących zmian na arenie międzynarodowej. Kierownik punktu podsumował również ubiegłe lata pracy EUROPE DIRECT, które bezpośrednio pomogły promować reprezentowane przez Wspólnotę wartości oraz wpłynęły na fakt, iż punkt EUROPE DIRECT Gdańsk wykreował silną markę, tym samym wpływając na wysoką rozpoznawalność oraz jakość działań punktu w regionie.

Odnosząc się do planu funkcjonowania EUROPE DIRECT Gdańsk na lata 2021-2025, Maciej Fortuna wskazał, iż kontynuowane będą wyznaczone w poprzednich latach priorytety oraz podjęta zostanie realizacja nowych celów, takich jak np. zwiększenie dostępności do informacji europejskiej na poziomie lokalnym i regionalnym lub propagowanie wartości unijnych wśród najmłodszych. W związku z tymże celem ogłosił on również reaktywację Szkolnych Kół Europejskich pod patronatem merytorycznym EUROPE DIRECT Gdańsk. Decyzja ta spowodowana była chęcią kształtowania społeczeństwa obywatelskiego, w którym największą rolę odgrywa edukacja oraz promowanie postaw proeuropejskich.

_DSC0217

Fot. Monika Kozłowska 

Kluczowym punktem wydarzenia inaugurującego była debata „EUROPE DIRECT – rozwój społeczeństwa obywatelskiego”, w której prelegentami byli Magdalena Adamowicz, Dominik Łazarz oraz Rafał Rolka. Tematyka debaty dotyczyła promocji wartości europejskich wśród dzieci i młodzieży, wzrostu tolerancji i zrozumienia w perspektywie uczestnictwa w wolontariatach, wyjazdach studenckich i stażach w ramach programów Erasmus + i Europejskiego Korpusu Solidarności oraz dostępu do informacji jako podstawy rozwoju obywatelskiego. Uczestnicy stwierdzili wspólnie, iż kluczowe dla rozwoju społeczeństwa jest zarówno krytyczne myślenie, jak i dobroczynność, szczodrość oraz otwartość na odmienne kultury.  Poszanowania dla różnorodności kulturowej uczyć się można poprzez udział we wszelkiego rodzaju inicjatywach międzynarodowych, takich jak wspomniane wolontariaty czy staże. Pozwala to nawiązać głębsze relacje oraz tak jak wspomniała podczas swojego wystąpienia zastępczyni Prezydenta Monika Chabior, możliwość wolontariatów i staży kształtuje spójność społeczną oraz uczy wzajemnego zrozumienia i budowania empatii. Podczas debaty, Dominik Łazarz wskazał również, iż zagadnienie związane z propagowaniem treści europejskich stale zmienia się poprzez retorykę, ponieważ obecnie, w kontekście Unii wskazywane są przede wszystkim wspólne dla państw członkowskich wartości.

_DSC0201

Fot. Monika Kozłowska 

Debatę zakończyła żywa dyskusja dotycząca problemu braku rzetelności informacji oraz roli punktów takich jak EUROPE DIRECT w skutecznym zwalczaniu dezinformacji w społeczeństwie.

Opisywana debata oraz mowa końcowa kierownika punktu Macieja Fortuny, dotycząca istoty dalszego rozwoju wartości europejskich oraz szerzenia tolerancji i świadomości wśród mieszkańców regionu, zakończyły wydarzenie ingerujące kolejną edycję punktu EUROPE DIRECT Gdańsk na lata 2021-2025.

Autor sprawozdania: Agata Rychter