Współpraca przez granice

Z okazji Europejskiego Dnia Współpracy i tydzień po obchodach 25. rocznicy INTERREG – ogólnych ram programów współpracy transgranicznej w ramach polityki regionalnej – KE rozpoczyna konsultacje społeczne dotyczące utrzymujących się przeszkód we współpracy transgranicznej.

Istnieje nadal wiele granic prawnych i administracyjnych, które utrudniają działalność transgraniczną. Duży potencjał gospodarczy naszych regionów przygranicznych pozostaje w rezultacie niewykorzystany. Dzięki tym konsultacjom Komisja będzie mogła wysłuchać opinii 185 mln obywateli UE mieszkających w regionach przygranicznych w sprawie przeszkód, jakie napotykają w codziennym życiu, i poznać proponowane przez nich rozwiązania.

Podczas otwarcia konsultacji społecznych w Wiedniu komisarz do spraw polityki regionalnej Corina Creţu powiedziała: – W latach 2014-2020 nasze regiony otrzymają z funduszy polityki spójności ponad 10 miliardów euro na cele rozwoju współpracy transgranicznej. Ale samo zapewnienie finansowania nie wystarczy. Jestem przekonana, że możemy zrobić więcej. W trakcie obecnej kadencji Komisja zamierza przedstawić konkretne propozycje mające na celu usunięcie nadal istniejących przeszkód transgranicznych. Cennym wkładem, który pomoże nam je przygotować, będą opinie obywateli, którzy codziennie mają do czynienia z takimi przeszkodami. Liczę, że wielu z Państwa weźmie udział w konsultacjach i poinformuje o nich także inne osoby, zachęcając do uczestnictwa obywateli, organizacje i przedsiębiorstwa.

W celu wsparcia tej inicjatywy komisarz Creţu poleciła członkom kierownictwa wyższego szczebla z podlegającej jej Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej, aby uczestniczyli w gromadzeniu informacji i propagowali w terenie korzyści płynące z programów INTERREG. Do połowy października funkcjonariusze Komisji odwiedzą jedenaście obszarów przygranicznych w całej Europie, aby spotkać się z obywatelami i ich przedstawicielami oraz zapoznać się z najlepszymi praktykami.

Kontekst

Internetowe konsultacje społeczne potrwają trzy miesiące, do 21 grudnia 2015 r., i obejmą regiony położone przy granicach wewnętrznych UE oraz regiony sąsiadujące z granicami z Norwegią i Szwajcarią. Wstępne wnioski zostaną opublikowane na początku 2016 r.

Konsultacje te stanowią element szerszego przeglądu transgranicznego, który obejmuje ponadto:

  • badanie naukowe na temat możliwości zmniejszenia przeszkód prawnych i administracyjnych w regionach przygranicznych UE. Badanie to rozpoczęto w lipcu 2015 r., a jego ostateczne wyniki będą dostępne na początku 2017 r. Przedstawi ono pełny wykaz przeszkód transgranicznych w UE, możliwe rozwiązania służące usunięciu tych przeszkód, analizy przykładów dotyczących wybranych obszarów polityki i zalecenia dotyczące przyszłych prac.
  • Szereg warsztatów dla zainteresowanych stron, w których będą uczestniczyć m.in. stowarzyszenia, środowisko akademickie i przedsiębiorcy z regionów przygranicznych. Pierwsze warsztaty odbyły się na początku września 2015 r.