Współpraca pomiędzy UE, a krajami rozwijającymi się – rozpoczęto konsultacje publiczne

Wysoki Przedstawiciel Unii Europejskiej do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz Komisja Europejska rozpoczęli konsultacje publiczne na temat przyszłości partnerstwa między Unią Europejską a państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) po 2020 r., kiedy umowa UE-ACP z Cotonou wygaśnie.
Umowa ta jest najbardziej kompleksową umową o partnerstwie, która reguluje stosunki między UE, a 78 krajami rozwijającymi się w Afryce, na Karaibach i Pacyfiku. Obejmuje on wymiar polityczny, współpracę gospodarczą i wymiar handlowy, jak i współpracę na rzecz rozwoju, która jest z kolei powiązana z instrumentem finansowym o nazwie Europejski Fundusz Rozwoju (EFR).

Pod konsultacje obrano ponad 40 pytań, wykraczające poza kwestie współpracy na rzecz rozwoju i handlu. Pytania takie jak pokój i bezpieczeństwo, walka z terroryzmem i przestępczością zorganizowaną, zrównoważonego rozwoju, migracji, współpracy politycznej i wielu innych są poddane refleksji i konsultacji. Potrwają one 12 tygodni.
Wysoki przedstawiciel / wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, Federica Mogherini powiedziała: “Stosunki między UE a krajami AKP wykroczyły poza współpracę na rzecz rozwoju i handlu w ciągu ostatnich dwóch dekad. Tak więc nadszedł czas, aby ocenić naszą współpracę w celu identyfikacji nowych sposobów naszego partnerstwa na wspólne wyzwania i interesy, które łączą nas wszystkich. “
Europejski komisarz ds. Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju, Neven Mimica, dodał: “Wprowadzając konsultacje społeczne, otwieramy dyskusję, aby dowiedzieć się, na których elementach przyszłego partnerstwa skupić się przede wszystkim, i jak mogą stać się skutecznym narzędziem promowania naszej wspólnej pracy.”
Konsultacje te są głównym elementem analizy, którą Komisja przeprowadzi w 2016 roku, gdzie będzie oceniać mocne strony umowy o partnerstwie, a także możliwości poprawy.

Kontekst

Stosunki między UE a AKP utrzymywane są już od wielu lat i sięgają 1975 roku, kiedy odbyła się pierwsza konwencji z Lomé. Spotkanie to było następstwem po pierwszej konferencji z Jaunde w 1963 roku. Kolejne umowy partnerskie kształtowały stosunki partnerskie aż do chwili obecnej.
Obecna umowa Unia Europejska – AKP została podpisana w dniu 23 czerwca 2000 w  Cotonou. Od tego czasu nadała ramy dla stosunków UE z 78 krajów Afryki Subsaharyjskiej, Karaibów i Pacyfiku. Dokument został zaktualizowany dwukrotnie: w 2005 i 2010 roku. Konwencja została zawarta na okres dwudziestu lat i wygasa w dniu 29 lutego 2020 roku. Ponadto do jego wymiaru politycznego i wymiaru współpracy gospodarczej i handlowej przewiduje rozwój współpracy finansowej, z którą połączony jest Europejski Fundusz Rozwoju (EFR). Jest to wieloletni fundusz międzyrządowy składający się z bezpośrednich wkładów państw członkowskich UE, i jest jedynym instrumentem pomocy zewnętrznej, które nie wychodzi bezpośrednio z budżetu UE.

Więcej informacji:

http://ec.europa.eu/europeaid/public-consultation-eu-acp-new-partnership_en

Link to background documents regarding the Cotonou agreement:

https://ec.europa.eu/europeaid/regions/african-caribbean-and-pacific-acp-region/cotonou-agreement_en