Współpraca na rzecz stabilizacji sytuacji migracyjnej

4 czerwca odbyło się szóste doroczne spotkanie przedstawicieli Unii Europejskiej i Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji. W Brukseli spotkali się: komisarz ds. migracji i spraw wewnętrznych Dimitris Avramopoulos i dyrektor generalny Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji Antonio Vitorino. W tym roku omawiano rozwój na poziomie globalnym, współprace Unii i IOM (International Organisation for Migration) przy zrównoważonej reintegracji i kwestii ochrony migrantów. Dyskusja skupiała się przede wszystkim na postępach w zakresie współpracy między UE a IOM w kontekście wspólnej grupy zadaniowej Unii Afrykańskiej-Unii Europejskiej-ONZ ds. ochrony migrantów z Libii.

Jak powiedział komisarz Avramopoulos: „Migracja jest globalnym fenomenem, który wymaga wszechstronnej odpowiedzi i globalnej kooperacji. Żadne pojedyncze państwo czy organizacja nie może podjąć się tego wyzwania samodzielnie. Współpraca z Międzynarodową Organizacją ds. Migracji jest kluczowym elementem w naszym kompleksowym podejściu do operacyjnego zarządzania migracją we wszystkich aspektach  i cieszę się, że mam dzisiaj możliwość wzmocnienia więzi z tak zaufanym i długoletnim partnerem.”

Dyrektor generalny IOM, António Vitorino, po raz pierwszy uczestniczył w spotkaniu urzędników UE-IOM od czasu mianowania go na stanowisko szefa Organizacji w ubiegłym roku. Z zadowoleniem przyjął ciągły dialog strategiczny między IOM a UE w czasie, gdy potrzebna jest coraz głębsza współpraca w celu sprostania rosnącym wyzwaniom związanym z migracją i możliwościami, jakie oferuje: „Stosunki między IOM a Unią Europejską opierają się na długotrwałym dialogu i współpracy (…) i widzieliśmy, że to partnerstwo przynosi owoce w całym spektrum migracji. Wydarzenia globalne wpływające na przepływy migracyjne dotyczą nas wszystkich. W naszym wspólnym interesie leży wzmocnienie struktur współpracy, które już zbudowaliśmy – na przykład poprzez Unię Afrykańską – Unię Europejską – Wspólną Grupę Zadaniową ONZ ds. Ochrony Migrantów w Libii oraz wspólną inicjatywę UE-IOM na rzecz ochrony migrantów i reintegracji – i posuwaj się naprzód dzięki trwalszemu i strategicznemu zarządzaniu migracją we wszystkich jej wymiarach.”

UE i IOM regularnie wymieniają się strategicznymi i operacyjnymi podejściami do rozwiązywania problemów związanych z globalną migracją i przymusowymi wysiedleniami, a dyskusje koncentrują się obecnie na stanie migracji na poziomie globalnym, sposobie współpracy w zakresie ochrony w mieszanych kontekstach migracyjnych oraz współpracy w sprawie powrotu i trwałej reintegracji. UE i jej państwa członkowskie należą do największych płatników do budżetu IOM. W latach 2015–2018 Komisja Europejska zakontraktowała IOM na około 420 projektów na całym świecie o przybliżonej wartości 1,3 mld EUR.